Deťom zo sociálne slabých rodín venovala charita školské tašky | Slovenská katolícka charita


Deťom zo sociálne slabých rodín venovala charita školské tašky

pridal: Monika Domeniková | dátum: 4. novembra 2022 | kategória: Príbehy pomoci Ukrajina

Takmer 170 školských tašiek za viac ako 4600 eur venovala Slovenská katolícka charita deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V taškách našli deti tiež školské pomôcky ako peračníky, gumy, či pravítka.

Školákom zo znevýhodneného prostredia týmto spôsobom pomohli aj v Rožňave, Prešove, Kežmarku, Poprade, Žiline, Nitre, či v Bratislave.

„Školské tašky sme distribuovali najmä prostredníctvom našich centier podpory, v ktorých pomáhame núdznym v zložitých životných situáciách. Venovali sme ich tiež tam, kde sme vedeli, že majú problém so školskými pomôckami. Zamerali sme na sociálne znevýhodnené rodiny, ktoré takúto pomoc veľmi potrebujú,“ povedala iniciátorka myšlienky a manažérka humanitárnej pomoci a integrácie Slovenskej katolíckej charity, Alexandra Mruk Papaianopol.

Školské tašky a pomôcky putovali aj do Základnej školy s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku. „Našu školu navštevuje približne 500 žiakov. Keďže v Kežmarku sa celoslovenskom meradle nachádza mnoho rodín zo sociálneho znevýhodneného prostredia, aj my máme žiakov v problémovej situácii. Rozdelili sme ich preto žiakom prvého aj druhého stupňa, chlapcom aj dievčatám. Takáto materiálna pomoc sociálne slabším rodinám veľmi pomôže,“ uviedol riaditeľ Základnej školy s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku, Pavol Krajči.

Slovenská katolícka charita pomáha ľuďom v núdzi aj prostredníctvom darov od spoločností i individuálnych darcov. Nákup školských tašiek financovala spoločnosť Nestlé.