Detský čin pomoci vyzbieral štyri tony balíčkov pre rodiny v núdzi. Ďakujeme | Slovenská katolícka charita


Detský čin pomoci vyzbieral štyri tony balíčkov pre rodiny v núdzi. Ďakujeme

pridal: wp-dev | dátum: 10. decembra 2015 | kategória: Aktuality

Kampaň Detský čin pomoci vďaka úspešnej spolupráci SKCH a Detskej organizácie eRko vyzbierala štyri tony balíčkov určených pre rodiny v núdzi v rôznych regiónov Slovenska.

Deti v rámci kampane vytvorili a zaslali viac ako 230 balíčkov s trvanlivými potravinami, školskými a hygienickými potrebami. Okrem praktických vecí deti pribalili do balíčkov aj svoj list, kresbu či milý odkaz, ktorým chceli adresovanej rodine vyjadriť spolupatričnosť a duchovnú blízkosť.

Okrem pomoci rodinám na Slovensku sa podarilo doručiť časť balíčkov aj utečencom v Rakúsku, a tiež utečencom na slovinsko – rakúskej hranici. SKCH pomohla pri prerozdelení balíčkov prostredníctvom svojich terénnych pracovníkov, ktorí identifikovali adresátov pomoci, a podieľali sa aj na ich samotnej distribúcii.

Kampaň Detský čin pomoci vznikla v roku 2000 z potreby viesť deti k všímavosti voči potrebám druhých. V projekte nejde len o veľké činy, ale aj o výchovu k zodpovednosti a osobnej iniciatíve cez konanie každodenných menších skutkov pomoci. Deti so svojimi vedúcimi počas kampane absolvovali tri stretká k téme milosrdenstvo.