Diecézna charita Nitra stavia most solidarity medzi svetom chorých a zdravých | Slovenská katolícka charita


Diecézna charita Nitra stavia most solidarity medzi svetom chorých a zdravých

pridal: wp-dev | dátum: 6. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Pri príležitosti Medzinárodného dňa hospicovej starostlivosti a Týždňa boja proti bolesti pripravila Diecézna charita Nitra a Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v rámci projektu „Naplňme dni životom“ v dňoch od 12. do 15. októbra 2011 viaceré aktivity v meste Nitra, cieľom ktorých je zvýšiť povedomie verejnosti o význame hospicov.

Pomocou rôznych aktivít približujeme ľuďom problematiku starostlivosti o chorých v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Vyzývame verejnosť k aktívnemu postoju, aby sa zapojili ako dobrovoľníci zapojili do vytvorenia dôstojných podmienok pre ľudí v záverečnom štádiu života v duchu myšlienky „Keď už nie je možné naplniť život dňami, môžeme aspoň naplniť dni životom!“.

Jednotlivými akciami a propagáciou hospicovej starostlivosti chceme podnietiť verejnosť k prejavu solidarity, odhodeniu predsudkov a strachu zo staroby a choroby, vzbudiť v nich záujem o dobrovoľnícku činnosť a postaviť tak symbolický most medzi svetom chorých a svetom zdravých ľudí.

Sprievodné akcie:

  1. „Vôňa domova – koláčik z hospicu“ – v priestoroch 4 nákupných centier v meste Nitra /OC Mlyny, ZOC Max, OC Galéria, OC Centro/ inštalujeme v priebehu dní od 12. 10. do 14. 10. 2011 propagačné pútače, dobrovoľníci budú rozdávať koláčiky z hospicu a informovať o význame hospicovej starostlivosti a možnosti stať sa dobrovoľníkom v hospici. Koláčik symbolizuje vôňu domova a búra zbytočné bariéry a predsudky, ktoré v nás staroba a choroba vyvoláva.

Súčasťou tejto akcie bude aj finančná zbierka – ako dobrovoľný príspevok za koláčik. Výnos zbierky bude použitý na podporu Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.

  1. „Namaľuj mi svoj svet“ – oslovili sme deti a študentov z umeleckých škôl na území mesta Nitra s ponukou, aby namaľovali čokoľvek, čo majú radi a čo prestavuje svet a miesta, kde sa radi pohybujú a žijú. V rámci Dňa otvorených dverí v Hospici budú tieto obrázky inštalované v priestoroch Hospicu a tak sa pokúsime prepojiť tieto dva svety – detstvo a starobu.
  2. Deň otvorených dverí v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky –dňa 14. októbra 2011 otvoríme zariadenia pre širokú verejnosť, kde bude priestor pre predstavenie priestorov, komunikáciu s dobrovoľníkmi, zamestnancami a klientmi podľa ich zdravotného stavu – práve tí budú v úlohe hostiteľov a „domácich pánov“ vítať návštevníkov a predstavia im svoj nový domov. Vstupy pre verejnosť budú v čase

1. vstup: 10.00 hod.

2. vstup: 17.00 hod.

  1. 4. Benefičný koncert pre Hospic,

ktorý sa uskutoční dňa 15. 10. 2011 o 15. 30 hod. v Piaristickom kostole v Nitre

pod záštitou Jeho Eminencie Mons. Viliama Judáka – nitrianskeho diecézneho biskupa a

MUDr. Evy Sirackej, DrSc. – prezidentky Ligy proti rakovine SR

Program:

predstavenie Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky

sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei: Jozef Haydn – Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži

Výťažok z koncertu bude určený na podporu Hospicu v Nitre.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Diecézna charita Nitra už od roku 1998 realizuje projekt hospicovej starostlivosti. V r. 2007 sme otvorili zariadenie Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktoré má kapacitu 15 lôžok s celoslovenskou pôsobnosťou. Do dnešného dňa sme poskytli starostlivosť viac ako 500 chorým klientom v záverečnom štádiu života.

Hospic je neštátne zdravotnícke zariadenie určené na poskytovanie hospicovej starostlivosti. Myšlienka hospicu vychádza z účty k životu a z úcty k človeku ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. Určená je pre pacientov v záverečnom štádiu ich ochorenia.

Hospic chorému garantuje,že

nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou

za všetkých okolností bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť

v posledných chvíľach života nezostane osamotený