Diecézne a arcidiecézne charity z celého Slovenska sa stretli na púti v Košiciach | Slovenská katolícka charita


Diecézne a arcidiecézne charity z celého Slovenska sa stretli na púti v Košiciach

pridal: wp-dev | dátum: 22. novembra 2012 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA/KOŠICE. 26. novembra 2012 – Viac ako 260 zamestnancov, dobrovoľníkov a podporovateľov Slovenskej katolíckej charity sa v piatok 23. novembra zišlo na Spoločnej púti SKCH. Púť je súčasťou oslavy obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989 a oslavy sviatku patrónky charity sv. Alžbety Uhorskej. Program sa začal o 13:30 svätou omšou v Dominikánskom kostole v Košiciach.

„Každoročná púť je priestorom na poďakovanie sa a spoločnú modlitbu za to, čo priniesol uplynulý rok. Je to však aj miesto pre vzájomnú inšpiráciu a ocenenie práce ľudí, ktorí sa angažujú v prospech a dobro núdznych,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Program púte bol určený zamestnancom a dobrovoľníkom SKCH, ich rodinným príslušníkom a pozvaným hosťom, avšak sv. omša bola určená aj pre širokú verejnosť.

Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, kedy do svojich rúk prevzala materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov. Po roku 1989 sa mohla charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra.

V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 300 zamestnancov a 1 000 dobrovoľníkov. Ročne charita poskytne pomoc viac ako 90 000 ľuďom v núdzi.

Autor: Lukáš Melicher

Foto: Michal Fulier