DIECÉZNE CHARITY V KOŠICIACH A PREŠOVE POMÁHAJÚ PRI ODSTRAŇOVANÍ ŠKÔD | Slovenská katolícka charita


DIECÉZNE CHARITY V KOŠICIACH A PREŠOVE POMÁHAJÚ PRI ODSTRAŇOVANÍ ŠKÔD

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Po povodniach v Košickom samosprávnom kraji sa aj Arcidiecézna charita Košice zapojila do odstraňovania škôd. V Sečovciach, vo Vojčiciach a Milhostove zapožičala občanom, ktorých postihli záplavy, vysúšače stien. „Vysúšače výrazne pomôžu opäť sprevádzkovať zaplavené a zavlhnuté miestnosti, a tak zmierniť následky záplav a celkové škody v domácnostiach.” uviedol Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

„Všetky sušiče budov, ktoré má Gréckokatolícka charita Prešov a Arcidiecézna charita Košice, sú už v týchto dňoch rozpožičané. Aby sme mohli konať pružne, zvažujeme zapožičať vysúšače od Českej charity. Z dlhodobého hľadiska je však nutné mať dostatok vlastných zásob materiálu a zariadení, keďže niektoré obce zažívajú povodne aj 1-2 krát do roka.“, uvádza Radovan Gumulák.

Podporiť zakúpenie ďalších vysúšačov, ktoré budú v prípade budúcich povodní opätovne poskytnuté domácnostiam, alebo kúpu materiálu na obnovenie zaplavených domov a priestranstiev, môžete na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol pre tohtoročné povodne je 170.