Diskurz o migrantoch a utečencoch založený na faktoch: Kampaň Čo je domov – #whatishome | Slovenská katolícka charita


Diskurz o migrantoch a utečencoch založený na faktoch: Kampaň Čo je domov – #whatishome

pridal: charita | dátum: 15. júna 2020 | kategória: MIND

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa Utečencov (20.6.) spúšťa Slovenská katolícka charita kampaň na sociálnych sieťach s názvom: Čo je domov – #whatishome, prebiehajúcu pod záštitou ďalších 11-tich partnerských charít v rôznych európskych krajinách. Cieľom tejto kampane je poukázať na pozitívny prínos migrujúcich ľudí, a to nielen v ich novej krajine, ale aj v krajine pôvodu.

“Pre nás v Slovenskej katolíckej charite je migrant predovšetkým náš blížny, pocestný, ktorého sme vyzvaní prichýliť. Je to výzva nielen pre jednotlivcov, ale aj pre spoločenské štruktúry a verejné inštitúcie. Chceme, aby pre ľudí hľadajúcich u nás nový domov boli vytvorené podmienky, v ktorých sa môžu stať plnohodnotnými členmi našej spoločnosti,“ hovorí generálny sekretár SKCH Erich Hulman.

Na Slovensku žije 143 000 ľudí iného než slovenského občianstva, čo predstavuje približne 2,6% celkovej populácie krajiny (r. 2019). Najčastejšími krajinami pôvodu sú Ukrajina, Srbsko, Česko, Maďarsko a Rumunsko. Kríza COVID-19 poukázala aj na to, aká veľmi dôležitá bola a je úloha pracovníkov „prvej línie“ pri udržiavaní poskytovania zdravotnej starostlivosti, výroby a hlavne poľnohospodárstva. Dlho sme ignorovali skutočnosť, že migranti, vrátane utečencov a často žiadateľov o azyl, majú v týchto odvetviach dôležitý podiel.

Tetiana, krehká mladá zdravotná sestra z Ukrajiny, neúnavne pomáha v nemocnici na detskej klinike otorinolaryngológie (ORL). Stará sa o stovky pacientov a každému dáva kúsok seba. „Milujem to, čo robím a milujem svoju novú krajinu. Pracujem spolu s výnimočnými lekármi a lekárkami“. Podľa odhadov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA), u nás chýba 10 000 – 15 000 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. V súčasnosti však v nemocniciach pracuje iba 79 zahraničných sestier. Je nemožné vyhnúť sa tomu, aby súčasťou našej spoločnosti boli aj cudzinci.

Často sa ale hovorí o tom, že migranti, najmä v sektoroch s nízkym príjmom, nemajú rovnaké príležitosti ako ľudia narodení v svojej vlastnej krajine. Napríklad v poľnohospodárskom a automobilovom sektore sú na Slovensku niektorí pracovníci prijímaní „neformálne“. Migrujúci pracovníci sú veľmi náchylní na vykorisťovanie pracovnej sily, často bývajú v núdzi a majú obmedzený alebo žiadny prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Okrem toho v celej Európe čelia migranti (najmä neeurópski) diskriminácii na trhu s bývaním a na trhu práce, ako aj širšej rasovej diskriminácii spôsobenej xenofóbiou a populistickými nacionalistickými diškurzmi.  Na Slovensku, podľa výsledkov Euro barometra má 81 % občanov viac či menej negatívne postoje k prisťahovalectvu osôb z krajín mimo Únie. Slovensko doteraz nedokázalo uznať migráciu ako pozitívny aspekt vývoja krajiny.

Manažérka projektu MIND Irina Adamová hovorí: „v čase dezinformácií je tiež dôležité vytvoriť diskurz o migrantoch a utečencoch založený na faktoch vo všetkých spravodajských a komunikačných médiách, a najmä aj na sociálnych sieťach.“

Okrem potreby preukázať globálnu solidaritu s tými, ktorí utekajú pred vojnou, krízou a prenasledovaním, paneurópska kampaň What is home? (Čo je domov?) chce poukázať na  zručnosti a talenty ľudí s iným než slovenským pôvodom a tiež verejne a otvorene oceniť  ich prínos do  spoločnosti, poukázať na dôležitosť dodržania ľudských práv, a to nielen vtedy, keď je potrebná ich práca.

DIGITÁLNA VÝSTAVA
Pozrite si našu digitálnu výstavu:

„Plnením cieľov udržateľného rozvoja predchádzame nútenej migrácii“

Zapojte sa a dieľajte kampaň s kamarátmi s označením 
#cojedomov #whatishome
Viac informácií o projekte nájdete na www.cojedomov.sk alebo whatishome.eu.

Irina Adamova
Manažérka projektu MIND (Migration. Interconnectedness. Development.)