Distribujeme čistiace prostriedky a odvlhčovače obetiam povodní | Slovenská katolícka charita


Distribujeme čistiace prostriedky a odvlhčovače obetiam povodní

pridal: charita | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita začala distribuovať čistiace a dezinfekčné prostriedky. Pre pomoc zaplaveným domácnostiam má charita k dispozícii viac ako 4200 litrov rôznych prostriedkov určených na dezinfekciu povrchov, pitnej vody a tiež na zamedzenie tvorby plesní a kvasiniek. „Význam čistiacich prostriedkov spočíva v tom, aby sa zamedzilo vzniku a šíreniu akejkoľvek formy ochorení, ktoré by mohli v súvislosti s nedávnymi povodňami znepríjemniť život ľudí, ktorí už beztak zakúsili neľahké chvíle.“, hovorí generálny sekretár charity Radovan Gumulák.

Distribúcia prostriedkov bude pokračovať celý budúci týždeň. Prostriedky budú dodané domácnostiam prostredníctvom dobrovoľníkov a zamestnancov Diecéznej charity Nitra, Gréckokatolíckej charity Prešov a Arcidiecéznej charity Košice. Slovenská katolícka charita (Caritas) dodá ďalších 50 vysúšačov pre zaplavené obce. Zariadenia dovezú dnes (piatok) popoludní do povodňami postihnutej obce Hul v Nitrianskom kraji.

Nitrianska diecézna charita, ktorá distribúciu zabezpečuje, ich odovzdá starostovi. „Po vysúšačoch je veľký dopyt, no žiaľ nemáme ich také množstvo, aby sme dokázali pokryť potreby všetkých obcí“, hovoria pracovníci diecéznej charity Nitra. Tieto špeciálne zariadenia dokážu vysušiť zavlhnuté miestnosti a denne stiahnuť vlhkosť až v objeme 40 litrov. Diecézna charita má k dispozícii tiež 1300 litrov dezinfekčných a čistiacich prostriedkov ktoré bude distribuovať zaplaveným obciam v Nitrianskom kraji.

Slovenská katolícka charita organizuje na pomoc ľuďom postihnutým povodňami verejnú zbierku. Podporiť ju môžete aj zaslaním SMS v tvare DMS POVODNE (dms medzera povodne) na číslo 877. Toto číslo je platné v sieťach všetkých mobilných operátorov. Cena Darcovskej SMS je 1 euro. Pre bližšie informácie o výpočte ceny DMS sa informujte na www.darcovskasms.sk. Kedykoľvek je možné prispieť aj na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 170. Za prejavenú dôveru vám ďakujeme.