Diváci Televízie LUX môžu študovať na Univerzite tretieho veku aj z domu | Slovenská katolícka charita


Diváci Televízie LUX môžu študovať na Univerzite tretieho veku aj z domu

pridal: wp-dev | dátum: 3. októbra 2012 | kategória: Aktuality

Televízia LUX v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a neziskovou organizáciou Kanet pripravila pre svojich divákov jedinečný projekt. Ako Slovenskú katolícku charitu informovala Eva Hrešková z Televízie LUX, záujemcovia vo veku nad 40 rokov s ukončenou maturitou môžu od októbra 2012 študovať na Univerzite tretieho veku prostredníctvom televíznych obrazoviek priamo z pohodlia svojich domovov. V rámci relácie Večerná univerzita bude Televízia LUX vysielať prednášky vzdelávacieho programu „Sväté písmo a systematická teológia“.

Trojročné štúdium na Univerzite tretieho veku sa začína 10. októbra 2012. Študentom budú prednášané témy z filozofie, teológie, cirkevných dejín, sakrálneho umenia a iné. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. Záujemcovia o štúdium prostredníctvom televíznych obrazoviek sa môžu prihlásiť do 31. októbra 2012 mailom na adrese utv@tftu.sk alebo na adrese fakulty: TEOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY, Kostolná 1, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava.

Televízia LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostatné vysielanie v roku 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Od mája 2012 vysiela aj cez satelit Astra 3B a lokálne vysielače Bratislava Kamzík, Jaslovské Bohunice, Borský Mikuláš, Piešťany a Banská Bystrica. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.