dm drogerie markt pomôže opäť núdznym rodinám s plienkami | Slovenská katolícka charita


dm drogerie markt pomôže opäť núdznym rodinám s plienkami

pridal: charita | dátum: 20. apríla 2023 | kategória: Aktuality

Za dvanásť rokov pomohla spoločnosť dm drogerie markt 1 817 rodinám v hodnote takmer 560 tisíc eur.

Projekt Pomôžme deťom vďaka spoločnosti dm drogerie markt funguje už dvanásty ročník, tento rok opäť v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Vďaka tomu môžeme pomôcť celkovo 159 rodinám, z ktorých 57 nominovali spolupracovníci dm a zvyšné boli doplnené Slovenskou katolíckou charitou. Každá rodina získa ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov, pričom jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok babylove podľa voľby rodiny. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získa, predstavuje sumu 384 eur.

„Už dvanásty rok snažíme byť nápomocní deťom a ich rodičom formou bezplatného poskytnutia plienok značky babylove nakoľko si uvedomujeme, že v ťažkej životnej situácii je každá pomoc vítaná. Teší nás, že aj vďaka odporúčaniam našich spolupracovníkov sa dostane k rodinám, ktoré ju skutočne potrebujú,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie mart.

„Dvanásty ročník dm plienkovej pomoci poukazuje na úspešnú a adresnú pomoc charity a dm drogerie markt núdznym. Aj súčasná situácia a rast cien na Slovensku sú dôkazom toho, že čoraz viac rodín sa ocitá v ťažkej životnej situácii, a preto sme radi, že im s naším dlhodobým partnerom vieme pomôcť,“ uviedol Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Doposiaľ za dvanásť rokov projektu pomohla spoločnosť dm drogerie markt 1817 rodinám, ktorým rozdala takmer 55 tisíc poukazov na plienky v hodnote viac ako 560 tisíc eur.

Poukážky odovzdáva zľava Jana Lörinczová zo spoločnosti dm drogerie markt Veronike Sadovskej, projektovej manažérke Slovenskej katolíckej charity.

Systém výberu rodín

Na základe zverejnenej výzvy mohli rodiny nominovať samotné filiálky, spolupracovníci centrály alebo centrálneho skladu. Žiadosť o nomináciu rodiny musela spĺňať aspoň jedno z nasledovných kritérií: mohlo ísť buď o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, respektíve rodičom, rodinu žijúcu v hmotnej núdzi, alebo o rodinu s aspoň troma deťmi narodenými v rovnakom termíne. Od spolupracovníkov bolo nakoniec zaevidovaných celkovo 57 žiadostí, z ktorých každá jedna spĺňala stanovené kritériá. Aby bol zachovaný pôvodný princíp projektu tak, že každej filiálke dm prináleží jedna rodina, ktorá býva v jej okolí, zvyšné rodiny boli vybrané v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.