Do našich zariadení hľadáme dobrovoľníkov na leto | Slovenská katolícka charita


Do našich zariadení hľadáme dobrovoľníkov na leto

pridal: charita | dátum: 24. júla 2023 | kategória: Aktuality

Charita vo viacerých slovenských mestách ponúka zaujímavé príležitosti pre tých, ktorí chcú stráviť leto netradičným ale obohacujúcim spôsobom a pomôcť tak iným.

Chcete sa stať súčasťou pomáhajúcej organizácie a robiť dobro? Aj počas leta sa môžete stať našim dobrovoľníkom. Momentálne sú voľné tieto ponuky:

Čašníčka v charitnej kaviarni Špitálik, Trnava
Charitná kaviareň je ideálnym priestorom pre mamičky s deťmi, seniorov, ľudí, ktorí vyhľadávajú pokoj, tieň či zeleň. Konajú sa tu rozličné aktivity, ktoré spájajú komunitu dobrovoľníkov, klientov a verejnosť. Dobrovoľník tak dostane možnosť zdokonaliť svoje zručnosti, ale tiež realizovať svoje nápady.
Kontakt: kristina.rysava@charitatt.sk

Polievač rastlín v kaviarni, Trnava
Dobrovoľník bude v ranných hodinách zalievať zeleň nachádzajúce sa v blízkosti Nového centra pomoci človeku pri charite v Trnave. Ide o prácu na približne jednu hodinu denne.
Kontakt: kristina.rysava@charitatt.sk

Výpomoc pri triedení v Útulni kníh, Nitra
Útulňa kníh je charitatívny antikvariát, ktorý vznikol pri knihárskej chránenej dielni a jeho zámerom je pomôcť dobrej veci – dať šancu starým knihám. Dobrovoľník sa zapojí do triedenia a upratovania nových knižných prírastkov, ktoré charita dostala do daru.
Kontakt: erik.sasik@gmail.com alebo cez FB https://www.facebook.com/utulnaknihnitra

Pomoc s ľahkou administratívou, Prešov, Hlavná
Ide o vyraďovanie, kontrolu dokumentov, skartovanie starých. Ide o nenáročnú prácu, ktorá je pre charitu veľmi potrebná. Plus možnosť spoznať kopec skvelých ľudí, zažiť veľa zábavy a patriť do tímu, s ktorým osobnostne porastieš.
Kontakt: pestova@gkcharita-po.sk.

Výpomoc do kreatívnych dielní, Prešov
Hľadá sa dobrovoľník s láskou k umeleckej tvorbe, ktorý bude pri nej sprevádzať dospelých odídencov z Ukrajiny. Budeme radi, ak sa dobrovoľník bude sám zapájať do tvorivých aktivít, prípadne bude pomáhať s nimi inými. Kreatívne dielne prebiehajú každú stredu od 14:30 do 16:30 hodiny. Kontakt: pestova@gkcharita-po.sk.

Pomoc do skladu, Prešov
Ide o príležitostnú výpomoc na základe vzájomnej dohody. Dobrovoľník bude pomáhať s upratovaním skladov, inventúrami, preskladnením a triedením materiálu (v prípade väčších dodávok). Kontakt: pestova@gkcharita-po.sk.

Sprievodca modlitbou, Stará Ľubovňa
Dobrovoľnícka ponuka pre ľudí s veľkým srdcom. Dom sv. Anny v Starej Ľubovni hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali prijímateľom s mobilitou pri záujmovej činnosti a pri aktivitách mimo zariadenie.
Kontakt: pestova@gkcharita-po.sk.

Trávenie voľného času s klienami zariadenia, Humenné
Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom hľadá dobrovoľníkov, ktorí by hrali s prijímateľmi spoločenské hry, rozprávali by sa s nimi a prípadne by im pomohli pri aktivitách mimo zariadenie (prechádzky, výlety, hipoterapia a pod.).
Kontakt: pestova@gkcharita-po.sk

Trávenie voľného času s klientmi v Dome pokojnej staroby, Košice
Dom pokojnej staroby v Košiciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by trávili čas so seniormi pri čítaní kníh, rozprávali sa s nimi, počúvali ich, prípadne im pomohli pri s kreatívnou tvorbou, lúštením krížoviek, modlili sa s nimi. Minimálne na 1 hodinu denne. Dobrovoľníkov čaká veľa nádherných stretnutí s milými ľuďmi, ktorí prežili kus života.
Kontakt: zuzana.morozova@charita-ke.sk 

Pomoc pri záujmových aktivitách s deťmi z Krízového centra, Košická Nová Ves
Dobrovoľníci dostanú priestor na realizáciu športovo – zábavných aktivít (hry, súťaže, výlety do mesta – návšteva múzea, ZOO) Čakajú vás deti s túžbou prežiť letný čas prázdnin hrou, športom a pekných vzťahov.
Kontakt: zuzana.morozova@charita-ke.sk 

Pomoc pri aktivitách s bezdomovcami Charitný dom sv. Alžbety, Bosákova Košice
Dobrovoľník bude tráviť čas s príjemcami našej pomoci a počúvať ich životné príbehy, hrať s nimi hry, tráviť čas spevom a tancom.
Kontakt: zuzana.morozova@charita-ke.sk