Do okov moderného otroctva sa stále dostávajú aj Slováci | Slovenská katolícka charita


Do okov moderného otroctva sa stále dostávajú aj Slováci

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2018 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Druhý najvýnosnejší a najrýchlejšie rastúci nelegálny obchod na svete sa týka aj Slovákov. Týraní hladom, sexuálne zneužívaní, vykorisťovaní na prácu s malým prídelom jedla, zatvorení nevediac, kde sú a čo bude na druhý deň. V takýchto situáciách sa ocitávajú aj Slováci. V rámci Medzinárodného dňa zrušenia otroctva, ktoré si pripomíname po celom svete v nedeľu 2. 12. 2018, Slovenská katolícka charita poukazuje na vážnosť dlhodobého problému. Vo väčšine zo stovky prípadov, ktoré za 10 rokov riešila, navracia obete domov vo vážnom zdravotnom stave, pričom niektoré poškodenia vykorisťovaného človeka bývajú trvalé.

Za 10 rokov, aj prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi MVSR, pomohla Slovenská katolícka charita cez projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi až 98 obetiam obchodovania. Väčšinou išlo o Slovákov (56 žien, 42 mužov, z toho traja maloletí chlapci), štyri obete pochádzali z Rumunska a Ukrajiny. Ku každej obeti obchodovania s ľuďmi má Charita špeciálny individuálny prístup, pričom obetiam pomáha aj roky, ak je to možné, až do úplnej integrácie človeka do spoločnosti.

Obete a rodina sa môže v núdzi obrátiť aj Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800818). Na jeseň zase pracovníci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi slávnostne otvorili Dom sv. Bakhity (St. Bakhita House) – miesto bezpečného ubytovania pre klientov Charity.

Najviac prípadov obchodovania s našimi občanmi zaznamenala doteraz Charita vo Veľkej Británii. „Najčastejšie sú Slováci zlákaní na výhodnú prácu s ubytovaním a dobrý plat. Pôvodne bývali obeťami vykorisťovania u nás zväčša ženy, ktoré nútili k prostitúcii. Postupne sa to ale mení, medzi klientami Charity je v súčasnosti viac mužov. Tí sa stávajú najmä obeťami nútenej práce a núteného žobrania. Ohrozené sú najmä vylúčené komunity. Obeťami, no aj páchateľmi sú často Rómovia.“ informuje Erich Hulman, generálny sekretár SKCH. Charita je podľa neho zodpovedná aj v oblasti prevencie. „Realizujeme národné osvetové kampane, filmové festivaly, naše preventívno-osvetové besedy si za 10 rokov vypočulo vyše 14 545 ľudí. Snažíme sa ukázať slovenskej spoločnosti, ako byť viac vnímavou voči svojmu okoliu, voči potrebám ľudí okolo, dať jej nástroje k tomu, aby vedela identifikovať tento fenomén, privolať pomoc a tak vyslobodiť obeť včas.“

Za úspech projektu STOP obchodovania s ľuďmi považuje jeho zakladateľka rehoľná sestra Bohdanka (Andrea Bezáková), každú obeť, ktorá už nie je vykorisťovaná a je uchránená od ďalšieho obchodovania. „Mnohé obete prichádzali veľmi zdravotne poškodené, takže o nejakej integrácii do spoločnosti, pri ktorej si nájdu prácu, samostatné bývanie, založia si rodiny, sme nazačiatku projektu mohli len snívať. Štyria klienti počas reintegrácie zomreli. Jednému sme pripravili dôstojnú rozlúčku, jednému charita na východe prispela na pohreb a s ich rodinami sme spolupracovali.“

V súčasnosti však pribúdajú klienti, ktorých sa Charite darí úspešne zaraďovať opäť do života. „Klienti, ktorých zdravotný stav sa podarí stabilizovať a ktorí spolupracujú pri napĺňaní stanovených cieľov, sa dokážu úspešne reintegrovať do spoločnosti a žiť plnohodnotný život,“ hovorí právnička Stop obchodovaniu s ľuďmi Anna Bartošová.

Slovenská katolícka charita sa každoročne tiež zapája do spoločnej celosvetovej modlitby za obete obchodovania s ľuďmi. Už piaty rok 8. februára 2019 na sviatok Jozefíny Bakhity, svätice, ktorá sama zažila útrapy otroctva. „Pozývame k modlitbe kohokoľvek, mladých aj starších, vo farnostiach, či spoločenstvách. Viac informácií k zorganizovaniu akcie v rôznych kútoch Slovenska vám radi poskytneme na stoptrafficking@charita.sk,“ dodáva Anna Bartošová.

Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818) sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.