Dobrovoľníci a klienti Projektu Rafael III. zažili pravú vianočnú atmosféru | Slovenská katolícka charita


Dobrovoľníci a klienti Projektu Rafael III. zažili pravú vianočnú atmosféru

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2015 | kategória: Aktuality

Dňa 14. decembra 2015 sa v priestoroch poradenského centra projektu Rafael III. v Bratislave uskutočnilo vianočné posedenie s klientmi a dobrovoľníkmi.

Spoločne popoludnie spríjemnili viaceré vianočné aktivity, ako výroba vianočných ozdôb alebo zdobenie stromčeka. Pre účastníkov boli pripravené aj typické jedlá, ako kapustnica, šošovicová polievka, či šalát s kaprom. Okrem toho si v príjemnej atmosfére pochutnali aj na viacerých druhoch vianočných koláčikov.

Na organiácii vianočného večierku sa podieľali vo veľkej miere dobrovoľníci, za čom im patrí vďaka. Rovnako ďakujeme darcom vianočných darčekov, ktoré vyčarili na tvárach prítomných detí veľký úsmev a radosť.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.