Dom charity v Žiline poskytne 67 miest | Slovenská katolícka charita


Dom charity sv. Vincenta poskytne ľuďom v nových priestoroch 62 miest

pridal: charita | dátum: 31. mája 2021 | kategória: Slovensko

Ľuďom v náročných životných situáciách poskytne služby nocľahárne, nízkoprahového denného centra a sociálne poradenstvo.

Diecézna charita Žilina otvorila v pondelok na Bratislavskej ulici v Žiline Dom charity sv. Vincenta. Ľuďom v náročných životných situáciách poskytne služby nocľahárne, nízkoprahového denného centra a sociálne poradenstvo. Po otvorení o tom informoval riaditeľ Diecéznej charity Žilina Peter Birčák.

Doplnil, že kapacita nových zrekonštruovaných priestorov sa oproti doterajším na Predmestskej ulici zvýšila z 25 na 62 miest. “Služba ľuďom bez domova bola v Žiline dlhodobo poddimenzovaná. Záujem ľudí o nocľaháreň bol omnoho vyšší, najmä v zimnom období. Prichádzalo k nám aj okolo 50 ľudí. Boli to ľudia, ktorí prišli o strechu nad hlavou, mali zdravotné problémy, exekúcie, finančné problémy alebo boli potenciálni bezdomovci,” povedal Birčák.

Cena rekonštrukcie novootvorenej budovy predstavuje 473.000 eur, znaleckú hodnotu budovy s pozemkami pred rekonštrukciou vyčíslili na 518.000 eur. Na základe Memoranda o spolupráci medzi mestom Žilina, Žilinskou diecézou a Diecéznou charitou Žilina a kúpnej zmluvy nadobudlo mesto Žilina spoluvlastnícky podiel 38,5 percenta za sumu 199.430 eur. Nájomnou zmluvou medzi Žilinskou diecézou a mestom Žilina na jednej strane a Diecéznou charitou Žilina na strane druhej sa budova s priľahlým pozemkom prenajala Diecéznej charite Žilina na 20 rokov za ročné nájomné vo výške jedno euro,” doplnil ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že diecézna charita dlhodobo zabezpečovala službu pre ľudí bez domova a mesto tento projekt spolufinancovalo. “Veľmi si vážime to, čo diecézna charita pre mesto Žilina robí. Preto sme sa rozhodli finančne podporiť tento projekt. A preto aj majetková spoluúčasť, lebo bez toho by sme nevedeli zastrešiť právny rámec. Dnes je doba, keď by sme si mali pomáhať ešte viac ako doteraz. Toto je jeden z tých krokov, ktorý v tejto situácii určite pomôže. Samozrejme, že tým sa naša úloha nekončí a budeme pokračovať v pomoci ľuďom v núdzi,” dodal Fiabáne.