Domácnostiam poskytujeme vysúšače miestností | Slovenská katolícka charita


Domácnostiam poskytujeme vysúšače miestností

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita poskytne ďalších 50 vysúčačov pre domácnosti postihnuté záplavami. Okrem toho poskytujeme ďalšiu pomoc vo forme potravín a oblečenia. Spolupatričnosť môžu prejaviť Slováci v zbierke Slovenskej katolíckej charity (č.ú. 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 170). Obraciame sa s prosbou o pomoc aj na firmy, ktoré sa môžu zapojiť materiálnou pomocou: vysúšače, pitná voda, dezinfekčné prostriedky (napr. Savo), stany. Ďakujeme darcom za prejavenú solidaritu.

Pretrvávajúce povodne na celom Slovensku zasiahli tisíce domácností, niekoľko stoviek ľudí muselo byť evakuovaných. Ľudia sú zúfalí, unavení a nervózni. Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská katolícka charita sa zapojili do odstraňovania škôd. Potreba je však ďaleko väčšia než charita stačí pokryť. Prioritou charity je poskytnúť materiálnu pomoc pre domácnosti vo forme náradia, dezinfekčných prostriedkov, vysúčačov miestností, potravín, oblečenia a pitnej vody.

Charity v Košiciach a Prešove zapožičali občanom, ktorých postihli záplavy, vysúšače stien, chýbajú im však čerpadlá na odsávanie vody. „Vysúšače pomôžu oveľa skôr sprevádzkovať zaplavené a zamokrené miestnosti, a tak zmierniť následky záplav a celkové škody v domácnostiach. O odvlhčovače je veľký záujem aj v iných obciach, ale naše kapacity sú značne obmedzené,” uviedol Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Tie charita zapožičala občanom v obciach Vojčice, Milhostov, Sečovce, Olšovany. Arcidiecézna charita Košice ponúka aj pomoc ľudí bez domova, ktorí môžu byť nápomocní pri odstraňovaní škôd v Košiciach a okolí. Charita sa snaží poskytovať aj psycho-sociálnu pomoc, nakoľko veľa ľudí nemá poistený majetok a záplavy im spôsobili značné škody.

Ing. Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity uvádza: „Všade je veľa vody. Ľudia sú zúfalí, unavení a nervózni. Smerom na Starú Ľubovňu sú cesty mimo prevádzku. Celkové škody sa ukážu až keď voda opadne. Potom bude treba sušiť. Aby sme mohli čo najskôr pomôcť, nakúpili sme ďalšie vysúšače, ktoré budeme ľuďom zapožičiavať.“