Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi prináša v čase pandémie nové výzvy | Slovenská katolícka charita


Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi prináša v čase pandémie nové výzvy

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2020 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

V Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.10.) voláme po zintenzívnení úsilia o identifikáciu obetí a prevencie. Naša pozornosť je o to potrebnejšia práve v súvislosti s pandémiou a jej hospodárskym dopadom na ľudské životy.

Podľa Medzinárodnej organizácie práce je dnes obeťami obchodovania a vykorisťovania viac než 40 miliónov ľudí. Moderné otroctvo patrí k najrýchlejšie rastúcim a najvýnosnejším organizovaným zločinom, pričom praktiky obchodníkov sa menia a prispôsobujú globálnemu svetu, v ktorom žijeme. Sú sofistikovanejšie a je veľmi ťažké ich odhaliť – zaznamenané prípady sú len špičkou ľadovca. V dôsledku pandémie počet obetí však znepokojivo rastie a vládne opatrenia proti šíreniu koronavírusu ponoria ľadovec ešte viac pod hladinu.

Pomoc obetiam na Slovensku poskytuje od roku 2008 projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi, realizovaný Slovenskou katolíckou charitou v spolupráci s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality pod MVSR. V rámci projektu Charita prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818,* zabezpečuje asistované dobrovoľné návraty obetí zo zahraničia, vykonáva prevenciu v najviac ohrozených oblastiach a obetiam zabezpečuje zdravotnú, sociálnu, materiálnu, právnu a psychologickú pomoc. Dôsledky nedôstojného obchodovania trvalo poznačujú svoje obete. No program komplexnej starostlivosti dáva šancu na opätovnú integráciu do spoločnosti a je pre ne nenahraditeľnou oporou.

Za dobu svojho pôsobenia program STOP obchodovaniu s ľuďmi pomohol už vyše 120 obetiam. Dnes, spolu s Charitou, stojí pred novými výzvami pomoci núdznym a prevencie, ktorá je však kvôli pandemickým opatreniam výrazne limitovaná. Pandémia ovplyvnila aj starostlivosť o nové obete a cestovné obmedzenia komplikovali ich návrat na Slovensko.

Spoločný boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Hoci existujú viac zraniteľné skupiny, na ktoré sa vykorisťovatelia zameriavajú, imúnny voči obchodovaniu s ľuďmi nie je nikto. Rizikom môže byť aj nečakane nestabilná finančná situácia a prísľub lepšieho života. A práve siahanie po záchrannom kolese bude v najbližšom období realitou mnohých. To, čo je dnes preto potrebné, je široká ochranná sieť pre núdznych a uvedomelá spoločnosť bez tolerancie akýchkoľvek známok nedôstojného zaobchádzania s ľuďmi za účelom osobného obohacovania sa. Ostávajúcou výzvou pre Charitu je teda vedenie verejnosti k vyššej citlivosti voči utrpeniu okolia a inštitúcií k dôslednosti boja voči známkam moderného otroctva.

* Hlavnými partnermi linky pomoci sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.