Evakuovaní bezdomovci pomáhajú pri záchranných prácach | Slovenská katolícka charita


Evakuovaní bezdomovci pomáhajú pri záchranných prácach

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Práca charity pokračuje. V Košiciach bolo v piatok v noci evakuovaných 82 ľudí bez domova. V Rožňave je zaplavené aj ústredie diecéznej charity. Na poskytovanie pomoci ľuďom to však nemá žiaden vplyv. Byť blízko pri človeku je prvoradou úlohou charity.

Košice
Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s krízovým štábom a zástupcami mesta Košice evakuovala v piatok v noci 82 klientov útulku Charitného domu sv. Alžbety. Klienti strávili noc aj nasledujúci deň v náhradných a bezpečných priestoroch. V sobotu sa v popoludňajších hodinách vrátili späť do Charitného domu. Napriek tomu, že k vybreženiu koryta Hornádu chýbalo iba niekoľko centimetrov, prívalové vlny ho našťastie nezasiahli. Aj napriek únave zareagovalo približne 20 klientov na výzvu mesta a celú noc pomáhalo pri záchranných prácach v MČ Košice – Džungľa.
Celá akcia prebehla vďaka mobilizácii pracovníkov Charity pokojne a organizovane. Naša vďaka patrí mestu Košice, krízovému štábu, mestskej polícii, zamestnancom ADCH, aj klientom Charitného domu sv. Alžbety. „ADCH pomáha pri odstraňovaní škôd bezplatným zapožičaním odvlhčovačov vzduchu. Psychológ ADCH pomáha s tímom psychológov z rôznych inštitúcií zvládnuť stresové situácie po povodniach. Rokujeme aj s partnerskými charitami z Českej republiky o ďalšej forme pomoci občanom postihnutých záplavami.“, uvádza Cyril Korpesio, riaditeľ ADCH Košice.

Rožňava
Jozef Kováč, riaditeľ Diecéznej charity Rožňava: „Okrem toho že máme zaplavenú pivnicu na charite v Gelnici sú veľké škody na majetku firiem a občanov v tomto meste z vyliatej rieky Hnilec. Toto je naše nové Tesco a most, po ktorom chodíme do práce. Vzhľadom na situáciu aká u nás nastala, tak riešenie našej pivnice je v nedohľadne. Modlime sa za lepšie počasie!“

Nitra
Juraj Barát, riaditeľ diecéznej charity Nitra: „Aj v Diecéznej charite Nitra sa ukazuje potreba sušičov pre Hul, Maňu a Nitriansky Hrádok pri Šuranoch v počte asi 20 kusov.“

Kedykoľvek je možné prispieť na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 170.
Za prejavenú solidaritu ďakujeme.