Farnosť v Charkove oslávila 25 rokov: ich pôsobenie neoslabila ani pandémia | Slovenská katolícka charita


Farnosť v Charkove oslávila 25 rokov: ich pôsobenie neoslabila ani pandémia

pridal: Ján Košta | dátum: 13. októbra 2020 | kategória: Adopcia na diaľku®

Otec Ján Martinček, koordinátor projektu Adopcia na diaľku® a kňaz žijúci na Ukrajine už 16 rokov, sa s nami podelil o to, ako vznikla farnosť, v ktorej pôsobí a ako ovplyvňuje mládež aj v týchto dňoch.

Naša farnosť je mladá, v tomto roku na slávnosť sv. Vincenta de Paula bude mať 25 rokov. Od iných farností sa odlišuje tým, že nevznikla kvôli tomu, že tu boli veriaci bez chrámu, ale s čisto misionárskym cieľom. Pred 25 rokmi nebol v tejto časti mesta žiadny katolík,” opisuje situáciu otec Martinček. Mesto Charkov, v ktorom sa farnosť nachádza, má vyše 1,2 milióna obyvateľov. Prví kňazi postavili chrám i farské centrum a ľudia začali prichádzať.

Takto vyzerá chrám a fara v Charkove

Prvá generácia katolíkov

Otec Martinček pokračuje vo svojom liste: Posledných 10 rokov pôsobenia v našej misionárskej farnosti na východnej Ukrajine v Charkove sa snažíme viesť a formavať ju v duchu Združenia mariánskej mládeže. Práve deti a mládež tvoria prvú generáciu katolíkov. Ich rodičia sa väčšinou stali katolíkmi až v priebehu života.  Buď boli pokrstení v dospelosti, alebo boli prijatí do katolíckej cirkvi. Deti sú prvé, ktoré boli od narodenia pokrstené a formované ako kresťania katolíci.”

otec Martinček pripravuje hodiny náboženstva aj pre najmenších

#Karanténa Challenge

Takisto ako iné štáty, pandémia zasiahla aj Ukrajinu. Vláda vyhlásila stav karantény 12. marca, zavreli sa školy, tržnice ale aj chrámy. Keď sa začala karanténa, po komunitom rozhovore bola predložená myšlienka, aby jeden z našich spolubratov motivoval mládež načítať životopisy svätých a blahoslavených vincentínskej rodiny.”  Úlohy sa nakoniec zhostila Monika Mmokwelu, ktorá nahovorila prvé príbehy svätých. Tie boli obohatené o fotografie a hudbu. Výsledné videá inšpirovali aj ostatných mladých a spolu vytvorili až 19 podobných videí o živote svätcov. Táto myšlienka neostala len v Charkove: „Započal sa zaujímavý proces tvorivosti, záujmu, emócií a poznávania. Koncom mesiaca už bolo jasné, že táto idea opustí hranice našej farnosti a Charkova a naša mládež vyzvala mladých v Perečine, aby sa pridali. Do konca júla sa zapojili do tohto projektu mladí zo šiestich ukrajinských miest a vytvorili  jednotu napriek izolácii. Vzniklo 38 krátkych videí zo života svätých a blahoslavených. Mladí z každého mesta využili originalitu svojich talentov a tvorivosti,” ukončuje svoj list otec Martinček.

Mládež z Charkova sa zapojila aj do výzvy #WitnessingwithHope

Otcovi Martinčekovi, ako aj všetkým duchovným z farnosti Charkov, veľmi pekne ďakujeme za formovanie mládeže a želáme veľa síl a energie do ďalšieho pôsobenia. Ak sa chcete stať súčasťou projektu Adopcia na diaľku® a podporiť deti z Ukrajiny, môžete tak urobiť TU.

Autor článku: Martin Kružliak