Ako založiť Farskú charitu? | Slovenská katolícka charita
           
               

Ako založiť Farskú charitu?

• súhlas farára
• minimálne 3 ochotní dobrovoľníci
• zriaďovací dekrét o zriadení farskej charity
• žiadosť o registráciu farskej charity
• registrácia farskej charity a vystavenie registračného listu diecéznou charitou
• koordinácia farskej charity diecéznym koordinátorom farských charít