Financovanie sociálnych služieb potrebuje „prebaliť“ | Slovenská katolícka charita


Financovanie sociálnych služieb potrebuje „prebaliť“

pridal: charita | dátum: 14. júla 2016 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 14. júla 2016, krátko po 13. hodine sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konal netradičný verejný brífing novovzniknutej Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Platforma združuje organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú starostlivosti o odkázaných. Medzi jej signatárov patria Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb a Asociácia sestier a pacientov – ASAP. Cieľom platformy je podľa Anny Ghannamovej, predsedníčky Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, dosiahnuť spravodlivé financovanie sociálnych služieb, až kým nebude na úrovni vyspelých štátov EÚ, a pokiaľ sa na Slovensku neodstráni porušovanie ústavných práv odkázaných občanov.

Na Hviezdoslavove námestie prišli zástupcovia platformy s plienkami symbolicky „prebaliť“ nefungujúce financovanie sociálnych služieb, ktoré čelí kritike odbornej i laickej verejnosti už viac ako 7 rokov. Aktivisti si na svoju akciu vybrali deň, keď sa v rámci predsedníctva Rady EÚ stretávajú v budove bratislavskej Reduty ministri sociálnych vecí členských štátov EÚ. Práve im v priebehu dňa zaslali otvorený list, v ktorom ich žiadajú o intervenciu u slovenského ministra práce sociálnych vecí a rodiny, aby neignoroval požiadavky odbornej verejnosti a prijímateľov sociálnych služieb, a aby splnil niekoľkoročné sľuby na zlepšenie fungovania financovania sociálnych služieb. Podľa Milady Dobrotkovej z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, sú ministrovi tieto požiadavky dlhodobo známe, ale rovnako sú dlhodobo nesplnené. Ako nutné uviedla splnenie týchto bodov:

1. Zaviesť príspevok v odkázanosti ako štátnu dávku, na ktorú má nárok každý občan SR okamžite po platnom rozhodnutí o odkázanosti a to bez ohľadu na to, či je u poskytovateľa samosprávy, alebo u neverejného poskytovateľa.
2. Nechať samospráve iba vyplácanie dorovnávacej platby do ekonomicky oprávnených nákladov na službu, a to pre občanov, ktorí majú nízky príjem.
3. Prijať účinné opatrenia na zachovanie domácej opatrovateľskej služby, a to aj po skončení národného projektu.
4. Prijať zákon o dlhodobej starostlivosti o odkázaných.
5. Uhrádzať lekárom indikovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v sociálnych zariadeniach mesačným paušálom.
6. Prijať zákon o novom zákonnom poistení do tzv. Fondu odkázanosti a dofinancovať tak celý systém sociálnych služieb, keďže patríme medzi krajiny s najnižším podielom HDP na financovaní sociálnych služieb.

Okrem týchto systémových zmien, ktoré by bolo potrebné zrealizovať do konca volebného obdobia, žiadajú členovia platformy s platnosťou od 1. januára 2017 zvýšiť finančný príspevok na odkázanosť na minimálnu sumu 420 Eur mesačne. Ako informoval generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák, bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa na rozdiel od miezd lekárov, sestier, či učiteľov, nezvyšovali vyše 20 rokov. „Preto veľa opatrovateľov odchádza za dvojnásobnú, až trojnásobnú mzdu pracovať do zahraničia, a v slovenských zariadeniach už nemá kto robiť“, uviedol na záver Radovan Gumulák.