Fotografie z Veľtrhu sociálnych aktivít | Slovenská katolícka charita


Fotografie z Veľtrhu sociálnych aktivít

pridal: wp-dev | dátum: 18. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Okolo nás žije množstvo neviditeľných dobrodincov, ktorí venujú svoj čas, energiu a prostriedky tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť.

Prácu týchto „neviditeľných“ zviditeľnil Veľtrh sociálnych aktivít. Podujatie zorganizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby už po šiesty krát Fórum kresťanských inštitúcií.

foto: Andrej Lojan