Generálny sekretár SKCH skončí pôsobenie po uplynutí funkčného obdobia | Slovenská katolícka charita


Generálny sekretár SKCH skončí pôsobenie po uplynutí funkčného obdobia

pridal: wp-dev | dátum: 29. novembra 2016 | kategória: Aktuality

Bratislava 29. novembra, na záver druhého funkčného obdobia Mgr. Radovan Gumulák k 30. júnu 2017 zavŕši svoje pôsobenie vo funkcii generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity. Vďaka jeho zápalu – ako aj vďaka iniciatíve a nasadeniu zamestnancov a podporovateľov – sa SKCH stala najväčšou charitatívnou organizáciou na Slovensku. V súčasnosti združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít. Zároveň je členom Caritas Europa a Caritas Internationalis.

„Mám nádej, že sa v najbližších mesiacoch nájde vhodný kandidát, prípadne kandidátka, aby pokračovali v tomto diele lásky k blížnemu, ktoré si na budúci rok pripomenie 90. výročie svojej existencie“, uviedol Radovan Gumulák. Nového riaditeľa bude voliť Rada Slovenskej katolíckej charity, na ktorú sa možno obrátiť s návrhom vhodných kandidátov. Výberovú komisiu tvoria: Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity, Juraj Barát, riaditeľ Diecéznej charity Nitra, a Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Návrhy kandidátov na nového generálneho sekretára je možné zasielať na adresu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, prípadne emailom generalny.sekretar@charita.sk do 10. januára 2017. Po zvolení Radou SKCH riaditeľa schvaľuje plénum Konferencie biskupov Slovenska.

Tento rok si charita pripomenula 25. výročie od obnovenia svojej činnosti po páde totalitného režimu. “Na Slovensku dnes SKCH prevádzkuje 265 zariadení, v ktorých poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby pre takmer 23 – tisíc ľudí v núdzi ročne bez ohľadu na ich rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Okrem toho realizuje humanitárne a rozvojové projekty v 12 chudobných krajinách sveta,” hovorí odchádzajúci generálny sekretár.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity je štatutárnym orgánom. Riadi a zodpovedá za činnosť Sekretariátu a charitných domov. V jeho kompetencii sú všetky dôležité rozhodnutia, ako aj konkrétne smerovanie humanitárnej pomoci a prípadná spolupráca s partnerskými organizáciami.