Generálny sekretár SKCH: Zomrieť dôstojne nesmie byť luxus | Slovenská katolícka charita


Generálny sekretár SKCH: Zomrieť dôstojne nesmie byť luxus

pridal: wp-dev | dátum: 11. januára 2011 | kategória: Aktuality

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák v rámci kampane „Aby človek nebol sám“ upozorňuje, že hospicová starostlivosť, ktorá je určená pre nevyliečiteľne chorých ľudí v terminálnom štádiu života by mala byť dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú, nie iba pre solventných.

Pod heslom „Tam, kde štát pomáha málo, môžete pomôcť vy“, sa charita snaží vyzbierať peniaze, aby zmiernila deficit, ktorý vznikol nedostatočnými platbami od zdravotných poisťovní, ktoré kryjú iba 50-60 % nákladov za starostlivosť v hospicových zariadeniach. Zvyšok si totiž musia doplácať pacienti. „Mnoho ľudí si nemôže dovoliť umiestniť príbuzného v hospici, pretože na to nemajú. Aby sme mohli prijať aj chudobných, snažíme sa na to vyzbierať peniaze od darcov“, hovorí generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Slovenská katolícka charita prevádzkuje 4 hospice, kde poskytuje nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života starostlivosť, aby netrpeli neznesiteľnými bolesťami, bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť a hlavne, aby v posledných chvíľach života neboli sami. „Zomrieť dôstojne by nemal byť luxus“, zdôrazňuje Gumulák.

Veľmi nízke platby zo zdravotných poisťovní však nepokryjú náklady na paliatívnu liečbu a komplexnú starostlivosť, ktorá sa v hospicoch poskytuje. Príspevok pacienta nechcú hospice neúmerne zvyšovať, pretože už terajšie platby veľmi zaťažujú rodiny pacientov, ktorých život sa blíži ku koncu.

Hospicovú starostlivosť je možné podporiť aj formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877 do 31. januára 2011. Cena darcovskej sms správy je 1 euro. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

Pokiaľ chcete podporiť konkrétny hospic, navštívte stránku www.europomoc.sk
Zaslaním DMS správy podporíte tieto konkrétne hospice: Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.
Hospice je možné podporiť aj v rámci verejnej zbierky „Blízko pri človeku“ akýmkoľvek príspevkom na číslo účtu: 0176875345/0900, Slovenská Sporiteľňa, variabilný symbol: 138.