Generátor už slúži utečencom v Kláštore Panny Márie v Sulimanyii v Iraku | Slovenská katolícka charita


Generátor už slúži utečencom v Kláštore Panny Márie v Sulimanyii v Iraku

pridal: charita | dátum: 1. septembra 2015 | kategória: Aktuality

Foto: Anton Frič

Projekt bol podporený prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá koncom júna tohto roka vyslala do Iraku svojho zástupcu. Kláštor Panny Márie vedie Otec Jens Petzold.

Otec Jens Petzold z komunity Al-Khalil pôsobí v súčasnosti ako predstavený Kláštora Panny Márie v Sulimanyi. Stará sa o 45 rodín kresťanských presídlencov z Ninivejských planín, spolu 180 ľudí. 64 z nich (14 rodín) žije priamo v kláštore a 6 rodín v kostole, ktorý je súčasťou kláštora. Ostatné rodiny žijú v prenajatých domoch v blízkom okolí kláštora. Otec Jens so svojimi utečencami zdieľa všetko dobré a zlé, je im pastierom, vodcom, tešiteľom a ochrancom.

Pictures and stories from Kurdistan, Iraq by photographer and reporter Anton Fric, www.fotoportal.sk

Niekoľko rodín aj rok po úteku zo svojich domovov stále žije v provizórnych podmienkach priamo v kostole. Anton Fric

Najväčší problém, ktorému kláštor čelil bol slabý generátor. Hoci je v Sulimanyi vybudovaná verejná elektrická sieť, táto vypadáva na najmenej 8 hodín denne. Preto bol generátor veľmi potrebný. Kláštor mal donedávna iba generátor s výkonom 40 kW, ktorý ale svojim výkonom nepostačoval na vykrytie potreby kláštora v čase zvýšenej spotreby. Preto bolo potrebné zakúpiť 145 kW generátor. Zapojenie dvoch generátorov s rôznym výkonom zabezpečí efektívne využitie paliva potrebného na chod generátorov.

IMG_2772

Inštalácia generátora v Kláštore Panny Márie v Sulimanyii zakúpeného zo zbierky slovenských veriacich. Anton Fric

Celková suma na zakúpenie generátora bola 20.245 EUR. Táto suma zahŕňala aj dovoz, inštaláciu a ďalšie potrebné technické vybavenie.

Pictures and stories from Kurdistan, Iraq by photographer and reporter Anton Fric, www.fotoportal.sk

Pohľad do dvora kláštora Panny Márie v Sulimanyii v Iraku. Anton Fric

„Tento generátor je pre komunitu našich utečencov veľmi potrebný, protože zabezpečuje energiu v regióne, ktorý je charakteristický veľmi častým výpadkom elektrického prúdu. Generátor slúži rodinám žijúcim v kláštore, kostole a priľahlom dome pre mnichov. V novembri začne dodávať energiu aj rodinám umiestneným do 16tich karavanov, ktoré poskytne utečencom miestna vláda. Ďakujeme Slovenskej katolíckej charite a Konferencii biskupov Slovenska, no predovšetkým veriacim z celého Slovenska za ich solidaritu. Prosíme Vás naďalej o modlitby za mier na Blízkom východe a modlíme sa aj za Vašu krajinu.“ Otec Jens Petzold, Predstavený Kláštora Panny Márie v Sulimanyii.

Pictures and stories from Kurdistan, Iraq by photographer and reporter Anton Fric, www.fotoportal.sk

Otec Jens obklopený deťmi , ktoré tvoria veľkú časť utečencov v Kláštore Panny Márie. Anton Fric