HAITI: 700 žiakov chodí vďaka slovenským dobrodincom opäť do školy | Slovenská katolícka charita


HAITI: 700 žiakov chodí vďaka slovenským dobrodincom opäť do školy

pridal: charita | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita dala postaviť dvanásť provizórnych tried v hlavnom meste Haiti Port-au-Prince pre 700 žiakov. Pôvodnú budovu školy Jána Pavla II. totiž zemetrasenie úplne zničilo. Vďaka podpore slovenských dobrodincov, ktorí prispeli do zbierky, tak vyučovanie už beží niekoľko týždňov v provizórnych triedach, ktoré tvorí konštrukcia z drevených hranolov s jednoduchou plechovou strechou.

Škola prijíma žiakov od materskej školy až po 9. ročník. Deťom sa poskytuje jedno teplé jedlo denne. Vzdelávanie škola umožňuje aj dospelým, ktorí nevedia čítať a písať. Pre nich je určená jedna špeciálna trieda kurzu alfabetizácie. “Bolo potrebné vytvoriť podmienky, aby vyučovanie mohlo pokračovať. Provizórne triedy poskytnú ochranu pred dažďom, ktorý je v tomto období na Haiti veľmi častý. Triedy sa budú využívať dovtedy, kým nebude hotová murovaná stavba novej školy,” uviedol generálny sekretár Radovan Gumulák.

Prevádzku školy zvažuje SKCH podporovať do budúcna formou adopcie na diaľku. Provinciálna predstavená z rehole Vincentiek, ktoré školu prevádzkujú, vo svojom liste slovenským dobrodincom uviedla: “Ďakujeme vám za pomoc, vďaka ktorej cítime, že Haiti a my nie sme sami voči všetkým týmto veciam. Počítajte s našou modlitbou a vďakou od tých, ktorým sa dostalo vašej solidarity.”

Na celý projekt minula charita desaťtisíc amerických dolárov. “Je to znakom, že v rozvojových krajinách sa dá aj za málo peňazí urobiť veľa dobra,” uviedol Radovan Gumulák. Charita mieni svojimi projektmi obnovy podporiť predovšetkým miestnu ekonomiku, pri stavbách a projektoch bude zamestnávať miestnych ľudí, ktorí si takto môžu získať zdroj obživy. “Materiál sa snažíme v čo najvyššej miere nakupovať na Hati, aby sme podporili miestnu ekonomiku. Voziť materiál z Európy budeme iba v nevyhnutných prípadoch. Chceme v maximálnej miere využívať miestne zdroje,” dodáva Gumulák.