Haitské deti potrebujú tvoju pomoc. Zapoj sa. | Slovenská katolícka charita


Haitské deti potrebujú tvoju pomoc. Zapoj sa.

pridal: wp-dev | dátum: 7. októbra 2016 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita prostredníctvom svojho projektu Adopcia na diaľku® podporuje vzdelávanie chudobných a sociálne vylúčených detí už 20 rokov. Jednou z krajín, kde pôsobíme, je Haiti. Haiti patrí stále k najchudobnejším krajinám sveta. Do pomoci núdznym deťom sa môžeš zapojiť aj ty. Od 10. októbra začíname opätovne prijímať prihlášky pre túto krajinu. Na Haiti spolupracujeme najmä s Kongregáciou malých sestier sv. Terezky, ktorá sa venuje sociálne slabším vrstvám. Prevádzkujú školy pre chudobné deti, ktoré by inak ostali bez možnosti vzdelávať sa, nakoľko ich rodičia nemajú finančné prostriedky na zaplatenie školného. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých najnúdznejších. Pôda na Haiti je v mnohých oblastiach veľmi neúrodná, a aj keď sa rodiny snažia uživiť poľnohospodárstvom, úroda je často veľmi slabá. Rodičia tak nevedia deťom zabezpečiť primeranú stravu, ani štúdium. Cez náš projekt preto prioritne podporujeme vzdelávanie haitských detí (zabezpečenie školného, školských pomôcok a školských uniforiem), ako aj zlepšenie ich výživy a zdravotnej starostlivosti.

Do Adopcie na diaľku® sa môžeš zapojiť on-line priamo na našej webovej stránke www.adopcianadialku.sk , alebo vyžiadaním prihlášky cez e-mail: adopcianadialku.haiti@charita.sk

Kontaktná osoba: Z. Pekaríková, projektová koordinátorka.

Za tvoju pomoc núdznym deťom ďakujeme.