Hľadáme dobrovoľníka pre náš projekt v Ugande | Slovenská katolícka charita


Hľadáme dobrovoľníka pre náš projekt v Ugande

pridal: wp-dev | dátum: 7. februára 2014 | kategória: Aktuality

Hľadáme ďalšieho dobrovoľníka na pomoc pri každodenných aktivitách v rámci prevádzky nášho Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti s HIV v dedine Unna na severe Ugandy. Minulý rok dobrovoľníčka Janka Čížová absolvovala štvormesačný dobrovoľnícky pobyt v centre, počas ktorého jej prirástli deti k srdcu až tak, že tento rok na začiatku februára jej cesta smerovala späť do Ugandy. Základná škola (EZŠ v Martine), na ktorej učila anglický jazyk, zorganizovala zbierku na jej cestovné náklady. Nový dobrovoľník by mal vycestovať v auguste (po absolvovaní povinných očkovaní).

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je určené deťom s HIV a AIDS, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, ale aj každodenný program.

Hlavné činnosti vysielaného dobrovoľníka:

– organizovanie voľno-časových aktivít pre deti (po príchode zo školy) – V centre je ubytovaných 20 dievčat, po príchode zo školy a po vypracovaní domácich úloh majú zvyčajne od 18.30 – 21.00 voľný čas. Úlohou dobrovoľníka bude pripraviť týždenný program voľno-časových aktivít, ktoré budú rozvíjať (nielen) ich zručnosti a schopnosti, ale naučia ich vnímať aj „tímového ducha“.

– vyučovanie anglického jazyka detí v centre – Dobrovoľník by mal pripraviť každý deň minimálne jednu hodinu výučby anglického jazyka. Deti rozprávajú predovšetkým v lokálnom jazyku (väčšinou majú len základnú znalosť angličtiny). Konverzáciou v anglickom jazyku budú mať možnosť zdokonaľovať si svoje základy zo školy. Anglický jazyk je potrebný na uplatnenie sa na trhu práce v budúcnosti.

– navštevovanie a monitoring rodín detí podporovaných v rámci programu Adopcia na diaľkuSlovenská katolícka charitazačala podporovať vzdelávanie chudobných detí od januára 2013. Dobrovoľník bude pomáhať pri vyhľadávaní nových detí do programu (spolu s koordinátorkou programu v Ugande). Takisto jeho úlohou bude monitoring už podporovaných detí (ich dochádzka, prospech).

– administratívna asistencia projektovému koordinátorovi programu Adopcia na diaľkuVedúca misie v Ugande, Margita Kačanyiová, je zodpovedná aj za koordináciu programu adopcie v teréne. Dobrovoľník sa bude riadiť jej pokynmi v prípade, ak bude treba spracovať dáta týkajúce sa programu (napr. pripraviť podklady pre koordinátora projektu na Slovensku).

Podmienky:

Vek minimálne 21 rokov

Možnosť vycestovať na obdobie štyroch mesiacov do zahraničia

Záujem o zahraničnú rozvojovú pomoc

Ochota pracovať v extrémnych životných a klimatických podmienkach

Schopnosť adaptovať sa na nižší životný štandard

Fyzická a psychická spôsobilosť

Samostatnosť, flexibilita, schopnosť riešiť problémy a čeliť nepredvídaným situáciám, odolnosť voči stresu

Technické zručnosti sú výhodou

Zanietenie a pozitívny vzťah k deťom

Dobrá znalosť anglického jazyka

Dobrý zdravotný stav

Slovenská katolícka charita zabezpečí dopravu do krajiny, ubytovanie, potrebné očkovania, školenie, cestovné poistenie , sociálne a zdravotné poistenie, príspevok na stravu a ubytovanie.

V prípade záujmu pošlite svoj životopis a motivačný list do najneskôr do 15. 7. 2014 (čím skôr tým lepšie) mailom na adresu: istonova@charita.sk. SKCH si vyhradzuje ukončiť výber dobrovoľníka skôr.

Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Viac informácií o centre TU.