Hľadanie novej vlasti | Slovenská katolícka charita


Hľadanie novej vlasti

pridal: wp-dev | dátum: 20. októbra 2016 | kategória: Aktuality

Foto: Mária Špenerová (Inštitút Communio)

V termíne od 24. septembra do 1.októbra 2016 sa v Žiline konal v poradí už siedmy ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Toto podujatie so sebou už tradične prináša viaceré prednášky, besedy, diskusné večery, výstavy či prezentácie kníh. Do oficiálneho programu bola zaradená aj diskusia na tému „Hľadanie novej vlasti“, na ktorej sa zúčastnili utečenci z Afriky a Ázie. Hosťami zaujímavej diskusie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Biskupského úradu v Žiline, boli aj klienti Projektu Rafael III. spolu s dobrovoľníčkou z organizácie „Kto pomôže?“ a sociálnou pracovníčkou zo Slovenskej katolíckej charity (SKCH).

Diskusia prebehla vo veľmi priateľskej atmosfére a dvaja utečenci – Reza a Hamzah – sa podelili s účastníkmi o svoj príbeh. Postupne opísali, ako sa dostali na Slovensko, pričom spomenuli aj to, čo sa im na Slovensku páči, a poukázali tiež na to, čo je tu pre nich ťažké. Reza je na Slovensku už 14 rokov. Hovoril o tom, ako s rodinou putovali pešo z Iránu, a po 18 mesiacoch sa dostali až k nám. Dnes žijú a pracujú v Košiciach. Hamzah prišiel na Slovensko z Ugandy pred viac ako rokom. V minulom školskom roku učil angličtinu na gymnáziu v Ružomberku, teraz pracuje v automobilke v Žiline.

V ďalšej časti diskusie sociálna pracovníčka SKCH Lenka Berová priblížila prítomným Projekt RAFAEL III., ako aj to, ako projekt konkrétne pomáha týmto ľuďom. Dagmar Turčanová, dobrovoľníčka z organizácie „Kto pomôže?“, ktorá spolupracuje so SKCH na pomoci klientom, predstavila oblasť výučby slovenského jazyka, ako aj možnosti trávenia voľného času pre klientov. Aj vďaka tejto diskusii sa široká verejnosť mohla dozvedieť viac o problematike migrácie a integrácie utečencov do našej spoločnosti.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.