Hlinený dukát pomôže po Trnave aj v ďalších mestách | Slovenská katolícka charita


Hlinený dukát pomôže po Trnave aj v ďalších mestách

pridal: charita | dátum: 30. októbra 2019 | kategória: sociálne

Symbolické platidlo Hlinený dukát, ktorým verejnosť pomáha ľuďom na ulici, rozšíri Trnavská arcidiecézna charita do ďalších miest. Reaguje tak na úspech projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.

Symbolické platidlo Hlinený dukát, ktorým verejnosť pomáha ľuďom na ulici, rozšíri Trnavská arcidiecézna charita do ďalších miest. Reaguje tak na úspech projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.

Začiatkom roka 2020 prinesie charita Hlinený dukát najskôr do Piešťan, následne do Nového Mesta nad Váhom a do Hlohovca. „Ľudia nás z každej strany povzbudzovali, aby sme Hlinený dukát rozšírili, lebo by ho radi využívali aj vo svojom meste. Na projekt sme v tomto roku získali finančnú podporu z viacerých zdrojov, a tak môžeme pristúpiť k tomuto kroku,“ vysvetlil Igor Strýček, projektový manažér TADCH.

Pri rozhodovaní o tom, do ktorých miest charita symbolické platidlo rozšíri, boli dôležité najmä dve skutočnosti. „Aby sme v novej destinácii mali zázemie, ktorým môže byť naše nízkoprahové centrum, farská charita alebo partnerská organizácia a tiež reálna potreba dukátu v meste,“ ozrejmil Strýček. Charita momentálne oslovuje všetky zainteresované strany a zároveň hľadá aktívnych ľudí, ktorí jej s projektom pomôžu.

Marián, náš pravidelný klient

Hlavným cieľom Hlineného dukátu je šíriť osvetu o tom, že vyžobrané peniaze človeku v núdzi nepomôžu, ale uškodia. „Naši zamestnanci pracujú s touto skupinou ľudí a mohli by hodiny rozprávať o tom, kde končia vyžobrané peniaze. Núdzni si za ne kúpia alkohol a drogy. Živia tak svoje závislosti, ktoré im bránia vyriešiť ich problémy,“ vysvetlil riaditeľ TADCH Miroslav Dzurech.

Podľa neho sa často stáva i to, že ľudia v dobrej viere finančne prispejú biednym, ktorí sú v skutočnosti obeťami vydierania organizovanej skupiny. „Na vlastné oči sme videli, ako ráno priviezli žobráka v luxusnom aute na ulicu, večer po neho prišli a zobrali mu všetky peniaze,“ objasnil Dzurech. Hlinený dukát prináša človeku v núdzi skutočnú pomoc. Na charite ho vymení za jedlo, teplý nápoj a môže si zaň vyprať oblečenie. V stánku s rýchlym občerstvením dostane za symbolické platidlo sýte teplé jedlo.

V Trnave si projekt za dva roky fungovania získal veľkú podporu verejnosti. Od začiatku roka 2019 do novembra sa do charitného centra pomoci človeku vrátilo takmer 1500 dukátov. Charita tiež uspela v participatívnom rozpočte, ktorým Mesto Trnava podporuje občianske projekty. Získala financie na automaty, ktoré v meste pribudnú v budúcom roku a dukáty tak budú pre podporovateľov dostupnejšie. Hlinený dukát podporuje aj súkromný sektor. Trnavská kováčňa HKS Forge podporila prostredníctvom svojich aktívnych zamestnancov údržbu a opravy automatov na dukát.