Hlineným dukátom pomáhame už aj v Nitre a Trenčíne | Slovenská katolícka charita


Hlineným dukátom pomáhame už aj v Nitre a Trenčíne

pridal: charita | dátum: 14. marca 2023 | kategória: Aktuality

Projekt Hlinený dukát je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi, ktorý  funguje vo viacerých slovenských mestách. Po dobrých skúsenostiach v trnavskej a žilinskej charite sa pre tento spôsob pomoci rozhodla aj Nitrianska diecézna charita.

Princíp je jednoduchý – každý, kto chce podporiť človeka na ulici, mu miesto finančnej hotovosti daruje dukát a ten zaň môže dostať teplé jedlo, balíček potravín, možnosť hygieny či nocľahu.

„Veríme, že sa hlinený dukát u nás osvedčí a ľudia bez domova si naň zvyknú. Peniaze totiž neriešia ich sociálnu situáciu, naopak ju ešte zhoršujú, keďže väčšinou si zaň kupujú alkohol alebo drogy,“ opisuje Klára Labošová z nitrianskej charity.

Hlinený dukát však nepomáha ľuďom v núdzi len zahnať hlad či pokojne sa vyspať. Môže ich nasmerovať na charitu, kde ľudia v núdzi získajú kontakt na sociálneho pracovníka, ktorý im vie pomôcť riešiť ich sociálnu situáciu.

Momentálne majú ľudia bez domova v Nitre útočisko v Dome sv. Rafaela, ktorý funguje najmä ako nocľaháreň.  „Pravidelne nás navštevuje asi tridsať klientov. Veríme však, že po zavedení dukátu k nám príde viac klientov, ktorým budeme môcť pomôcť,“ hovorí Labošová. Podľa jej odhadov žije v meste Nitra asi 500 ľudí, ktorí nemajú domov, prípadne žijú len v provizórnom a dočasnom ubytovaní.

Za hlinený dukát sa môžu ľudia najesť vo vybraných prevádzkach alebo získať potravinový balíček.

Hlinený dukát v Nitre možno zadovážiť v sídle Diecéznej charity Nitra na Samovej ulici, v Dome sv. Rafeaela, k dispozícii je i na mestskom úrade a v Turistickom informačnom centre. Časom by mali pribudnúť v meste aj automaty. Jeho cena je 1 euro, vyobrazený je na ňom svätý Martin – patrón chudobných.

Projekt Hlinený dukát zaviedlo v spolupráci s nitrianskou charitou aj Mesto Trenčín. Za hlinený dukát sa môžu ľudia bez domova najesť v niekoľkých komerčných prevádzkach, alebo zaň získať potravinový balíček, možnosť oprať si šatstvo alebo sa vyspať.  Mestá Trenčín a Nitra sa tak pridávajú k Trnave, Nitre, Žiline, Hlohovcu, Piešťanom a k Novému Mestu nad Váhom, kde už niekoľko rokov núdznym pomáhajú aj takouto formou.  

Viac informácii o projekte Hlinený dukát v Trenčíne a Nitre tu.