Hospice majú vážne existencné problémy | Slovenská katolícka charita


Hospice majú vážne existencné problémy

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 24. apríl 2010

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH), Radovan Gumulák, upozornuje na vážnu situáciu viacerých hospicov. Prevádzka týchto zdravotníckych zariadení urcených pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ludí, je financovaná z príspevku pacienta a zdravotnej poistovne. Hospice nechcú neúmerne zvyšovat súcasné príspevky pacientov na sklonku života, ktoré velmi zatažujú ich rodiny. Nízke platby zo zdravotných poistovní však nepokrývajú náklady na paliatívnu liecbu a komplexnú starostlivost. Niektoré zdravotné poistovne napriek rokovaniam nechcú platby navýšit a tak sú hospice kvôli neúnosnej financnej situácii nútené uvažovat o ukoncení cinnosti.

„Súcasná situácia vyústila vo viacerých hospicoch do miliónových strát (v starej mene), ktoré sa zariadenia doteraz snažili kryt zo sponzorských príspevkov. Niektoré zdravotné poistovne však napriek rokovaniam nechcú platby zvýšit a tak viaceré hospice kvôli neúnosnej situácii uvažujú o ukoncení cinnosti,” uvádza Radovan Gumulák.

Charita prevádzkuje tri hospice: v Nitre, Lubici a Bardejovskej Novej Vsi. Problémy majú aj dalšie hospice združené v Únii poskytovatelov hospicovej starostlivosti. Náklady za jedno lôžko na jeden den sú približne 50 až 60 Eur. Zdravotné poistovne hradia iba od 20 do 50 percent z uvedenej sumy. Tento stav sa snaží každý hospic riešit hladaním dodatocných zdrojov a znižovaním nákladov. Prejavuje sa to najmä v znižovaní personálnych nákladov, ktoré tvoria zhruba 60 až 70% celkových nákladov, co má za následok dehonestáciu vysoko špecializovanej a odbornej práce hospicového personálu.

Predseda Únie hospicovej starostlivosti Ing. Cyril Korpesio v tejto súvislosti upozornuje: „Možnosti získat dodatocné zdroje sú v case hospodárskej krízy znacne obmedzené a môžu byt len doplnkovým zdrojom. Väcšina našich pacientov celý život prispievala do systému zdravotného poistenia a je preto nehumánne, ked sa na sklonku svojho života pre nich nenájde primeraná pomoc z tohto systému v podobe úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Už dlhodobo sa snažíme rokovat napríklad s VšZP o zmene podmienok, no zatial neúspešne“.

Mnohé hospice na Slovensku boli vybudované aj s financnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Prevádzka týchto zariadení však ostáva problematická a potrebuje riešenie. Bez ochoty poistovní rokovat o zmene podmienok, hospice s niekolkorocnou tradíciou, dobrým menom, zaškoleným personálom a medzinárodným kreditom budú musiet svoje prevádzky zatvorit.