Humanitárna pomoc pre Etiópiu | Slovenská katolícka charita


Takmer 100 000 EUR posiela Slovensko na humanitárnu pomoc ľuďom vo vojnou postihnutej Etiópii

pridal: charita | dátum: 27. apríla 2021 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA/MEKELLE, 27. 4. 2021 V marci 2021 vyhlásilo päť slovenských mimovládnych organizácií eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO a Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácií – Ambrela humanitárnu výzvu na pomoc africkému regiónu Tigraj. Cieľom zbierky Spolu pre Etiópiu bolo pomôcť obyvateľom zasiahnutým vojnovým konfliktom na severe krajiny. Vďaka spoločnému úsiliu Slovensko podporí humanitárne aktivity v regióne Tigraj sumou 96 447,61 EUR.

Príspevkami pomohli slovenská verejnosť, mimovládky aj rezort diplomacie

Verejnosť prispievala do zbierky prostredníctvom zapojených organizácií v období od 22. marca 2021 do 25. apríla 2021. Výsledná suma darov určených na zabezpečenie humanitárnej pomoci dosiahla výšku 41 447,61 EUR.

K vyzbieraným darom v rámci výzvy Spolu pre Etiópiu prispejú organizácie eRko – Dobrá novina, Slovenská katolícka charita cez zbierku Pôstna krabička a SAVIO sumou v celkovej výške 35 000 EUR. Miestnych partnerov iniciatívy Spolu pre Etiópiu podporilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR finančným príspevkom vo výške 20 000 EUR.

Celkový objem pomoci, ktorý poputuje zo Slovenska na humanitárnu pomoc ľuďom do regiónu Tigraj, tak činí 96 447,61 EUR. 

„Obrovská vďaka patrí všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na výzvu Spolu pre Etiópiu a aj všetkým, ktorí o pomoci informovali,” uviedol za organizácie Martin Simon z Nadácie Integra. Ďalej dodal: „Oceňujeme, že k posolstvu iniciatívy sa pridalo i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a finančne podporilo štyri humanitárne projekty.” 

Podporu iniciatíve vyjadrili aj verejne známe osobnosti, medzi ktorými nechýbal komik Fero Joke, speváčky Janais a Slávka Tkáčová, hudobník Ondrej Kandráč, slovenská lekárka v Keni Monika Paločková, či sestra Lamyia, rehoľníčka známa na sociálnej sieti TikTok. 

Podporili potravinovú pomoc i zdravotnícke zariadenia

Finančné príspevky iniciatívy Spolu pre Etiópiubudú rozdelené medzi štyri projekty humanitárnej pomoci v rámci regiónu Tigraj, ktoré realizujú miestni partneri zapojených organizácií. Jednou z nich je Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje s Dobrou novinou a s organizáciou Mary’s Meals. Ďalšími lokálnymi partnermi sú charitatívna organizácia Tearfund ako projektový partner Nadácie Integra, a VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) ako projektový partner občianskeho združenia SAVIO.

Poskytnuté prostriedky využijú na financovanie najnevyhnutnejších základných potrieb. Prevažne vo forme potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických potrieb, prikrývok a prístreškov. Taktiež na zabezpečenie základných liekov v zdravotníckych zariadeniach a poskytovanie posttraumatickej a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších nevyhnutných činností v prospech obetí vojnového konfliktu. Viac informácií o tom, ako príspevky zo Slovenska pomáhajú v Tigraji, nájdete na stránke www.spolupreetiopiu.sk.

Spolu pre Etiópiu

Vojnový konflikt v Etiópii, ktorý vypukol v novembri 2020 v severnom regióne Tigraj, zhoršil zložitú situáciu v krajine. Akútnu humanitárnu pomoc podľa OSN potrebuje až 4,5 miliónov z celkových 6 miliónov obyvateľov regiónu. Iniciatíva Spolu pre Etiópiu vznikla s cieľom informovať o dianí slovenskú verejnosť a vyzbierať finančné prostriedky na akútne humanitárne potreby pre ľudí zasiahnutých vojnou v Tigraji. 

Z rezervy našej zbierky Pôstna krabička sme sa rozhodli prispieť sumou 10 000 Eur rehoľným sestrám zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktoré pôsobia v Mekelle, hlavnom meste regiónu.