Informačný seminár pre zamestnancov charít: "Kto sú utečenci, a ako im môžeme pomôcť." | Slovenská katolícka charita


Informačný seminár pre zamestnancov charít: "Kto sú utečenci, a ako im môžeme pomôcť."

pridal: wp-dev | dátum: 30. októbra 2015 | kategória: Aktuality

V priestoroch Domova pokojnej staroby v Košiciach sa v utorok 27. októbra 2015 uskutočnil seminár o súčasnej utečeneckej kríze.

Cieľom stretnutia bolo otvorenie aktívnej diskusie zamestnancov diecéznych a arcidiecéznych charít o danej problematike. Príspevky pracovníkov, ktorí sa venujú tejto problematike boli zamerané na predstavenie súčasnej pomoci utečencom žijúcich na Slovensku. Prednášky boli zamerané na objasnenie dôvodov odchodu utečencov z ich domovského štátu a sociálne, právne i psychologické nástroje pomoci vytvorené v podmienkach Slovenskej republiky. Následná diskusia viedla k výzve pracovníkov hľadať efektívne riešenia a postaviť sa novej situácii prílivu utečencov v Európe s vyhrnutými rukávmi a otvoreným srdcom.