Jesenná zbierka na charitu 2011 | Slovenská katolícka charita


Jesenná zbierka na charitu 2011

pridal: wp-dev | dátum: 21. novembra 2011 | kategória: Aktuality

„Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,6-7)

Tak ako každý rok tak aj túto prvú adventnú nedeľu (27.11. 2011) sa uskutoční celoslovenská zbierka na charitu.

Zbierka bude prebiehať vo všetkých katolíckych kostoloch po všetkých svätých omšiach. Použitá bude v diecézach, v ktorých sa vyzbiera.

Slovenská katolícka charita poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Diecézne charity budú môcť vďaka vášmu príspevku ešte efektívnejšie pomáhať opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, migrantom a utečencom, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi.

Spišská katolícka charita použije výťažok zbierky na stavbu Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Po dostavbe bude toto dielo cirkvi slúžiť pre ťažko zdravotne postihnuté deti z Domu Charitas v Spišskej Novej Vsi, ktoré už dosiahli plnoletosť. Vaše milodary môžete zasielať na číslo účtu : 29634592/0200 VS:2010002

Charita je dielom Cirkvi, dielom biskupa, dielom každého jedného veriaceho v našej diecéze. Tu môžeme prejaviť svoje milosrdenstvo, svoju štedrosť a podporiť núdzneho v osobe týchto skutočne ťažko postihnutých, v ktorých je zvláštnym spôsobom sprítomnený Kristus.

Všetkým darcom za milodar úprimne ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí aj v mene tých ktorí, tu nájdu službu charity.