Jesenná zbierka na charitu | Slovenská katolícka charita


Jesenná zbierka na charitu

pridal: charita | dátum: 17. novembra 2020 | kategória: Zbierka

Jesenná zbierka na Charitu je celoslovenskou zbierkou vo všetkých kostoloch, ktorá sa tradične koná v 1. adventnú nedeľu, ktorá v tomto roku pripadne na 29. novembra. Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi.

Vzhľadom k obmedzeným možnostiam účasti na bohoslužbách kvôli pandémii COVID-19 sa zbierka bude konať aj v  online priestore. Od 18. novembra  na stránke Slovenskej katolíckej charity  www.charita.sk budú mať darcovia možnosť vybrať si konkrétnu charitu, ktorej svojím finančným darom pomôžu pri činnosti v roku 2021.

Prostriedky, ktoré charity vyzbierali počas zbierky minulý rok, použili napríklad na dofinancovanie služieb pre seniorov, ľudí bez domova alebo detí s postihnutím. Časť šla aj na nevyhnutnú rekonštrukciu zariadení. Dôležitosť zbierky hlavne v čase pandémie vyzdvihol aj generálny sekretár Erich Hulman. „Aj vďaka štedrosti a solidarite veriacich dokáže Charita naďalej poskytovať služby viac ako 25.000 ľuďom odkázaným na pomoc v 300 zariadeniach po celom Slovensku.”

Charita ďakuje všetkým podporovateľom za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.