Jesenné Kapitulské dvory už klopú na dvere | Slovenská katolícka charita


Jesenné Kapitulské dvory už klopú na dvere

pridal: wp-dev | dátum: 16. septembra 2016 | kategória: Aktuality

Tradičné podujatie, ktorého cieľom je oživiť a predstaviť Kapitulskú ulicu, sa uskutoční už najbližšiu sobotu 17. septembra 2016. Jesenné Kapitulské dvory opäť ponúknu možnosť nazrieť do bežne uzavretých dvorov a záhrad cirkevných a súkromných domov na Kapitulskej ulici. História Kapitulskej ulice siaha až do 14. storočia, a preto patrí medzi najstaršie ulice v Bratislave. Okrem samotných priestorov za múrmi stredovekých domov je pripravený aj bohatý sprievodný program a ulička tak v tento deň ožije prácami umelcov a remeselníkov, ktorí budú prezentovať svoju tvorbu v niekoľkých pouličných stánkoch.

Kultúrny program bude prebiehať v Baxovej veži a Dome Albrechtovcov. Pre návštevníkov je tiež pripravený workshop zameraný na mozaiku a jej podoby. Slovenská katolícka charita (SKCH) sprístupní priestor svojej nádhernej záhrady. Okrem inštalovanej prezentácie projektov SKCH v afrických krajinách Uganda a Rwanda tiež ponúkne možnosť podporiť fungovanie Skladu solidarity kúpou síce použitého, ale stále atraktívneho oblečenia. Zároveň bude pripravený nový info stánok SKCH, ktorý poskytne základné informácie o činnosti a projektoch SKCH na Slovensku i v zahraničí. Jedným z predstavených projektov bude aj Projekt Adopcia na diaľku®, ktorý v tomto roku oslavuje 20 rokov od svojho vzniku.

Tešíme sa na Vašu účasť a pripájame niekoľko fotografií z príprav.