Jubilejný 10. ročník Zbierky školských pomôcok vrcholí | Slovenská katolícka charita


Jubilejný 10. ročník Zbierky školských pomôcok vrcholí

pridal: charita | dátum: 28. augusta 2019 | kategória: Aktuality

S príchodom nového školského roka tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka školských pomôcok. Slovenská katolícka charita ju na Slovensku organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom pripomína, že deťom zo znevýhodneného prostredia sa dá pomôcť nielen materiálne – opotrebovanými či novými školskými pomôckami, ale aj finančne.

Novinkou kampane školské pomôcky je tento rok aj video, ktorého ústrednou myšlienkou je motto: Každému z náš niečo chýba. Charita sa snaží poukázať na to, že aj bežná chýbajúca školská pomôcka, môže znížiť šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostredníctvom sociálnych sietí ako aj partnerov, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Slovenskej sporiteľne, chce SKCH túto myšlienku šíriť po celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu vekovú kategóriu. Hoci nie každý z nás je rodičom, všetci sme boli niekedy dieťaťom, a preto sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj z RECTRL.

Slovenská katolícka charita koordinuje Zbierku školských pomôcok každý rok cez arci/diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v obciach či mestách z rôznych regiónov Slovenska. Za desaťročie fungovania zbierky darovali Slováci deťom približne 70 000 školských pomôcok.

S výzvou nevyhadzovať používané, no stále funkčné školské pomôcky prichádza Charita aj tento rok – darcovia ich môžu odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom Slovensku až do 15. septembra 2019. Zoznam zberných miest tu.

Do zbierky sa dá prispieť aj finančne, na účet:

SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol 2211