Kampaň „Ľudia nie sú na predaj – GIFT box Slovakia“ na veľtrhu práce v Nitre | Slovenská katolícka charita


Kampaň „Ľudia nie sú na predaj – GIFT box Slovakia“ na veľtrhu práce v Nitre

pridal: wp-dev | dátum: 30. apríla 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 30. apríla 2014 – V týchto dňoch prebieha v Nitre veľtrh pracovných príležitostí s názvom Job Expo 2014. Zúčastnila sa na ňom aj Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá na veľtrh prišla odprezentovať svoju kampaň v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Aj takýmto spôsobom sa v priestoroch výstaviska snaží upriamiť pozornosť návštevníkov na nebezpečný fenomén obchodovania s ľuďmi.

Súčasne so štvrtým ročníkom veľtrhu pracovných príležitostí prebiehajú v dňoch 29.4. – 30.4.2014 na výstavisku Agrokomplex aj medzinárodná burza práce European Job Days 2014 a výstava výrobkov a služieb stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014.V jednotlivých halách sa uskutočňujú sprievodné prednášky, kde odborníci záujemcom radia ako byť úspešný na pohovore, čo napísať do životopisu, prípadne identifikovať svoje silné a slabé stránky.

Veľtrhu sa zúčastnilo približne sto zamestnávateľov, ktorých kontaktujú prevažne ľudia hľadajúci si prácu. Preto je veľtrh práce mimoriadne vhodnou príležitosťou, kde SKCH môže prostredníctvom kampane „Ľudia nie sú na predaj – GIFT box Slovakia“ informovať návštevníkov o hrozbách a rizikách obchodovania s ľuďmi. Účel kampane, ktorým je šírenie osvety a varovanie ľudí pred zobchodovaním, sa realizuje prostredníctvom statického boxu s autentickými príbehmi obetí a osobnými rozhovormi s pracovníkmi SKCH. Čím viac informácií sa k ľuďom touto formou dostane, tým je menšie riziko, že sa stanú súčasťou novodobého otroctva.

Kampaň je realizovaná v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a organizáciami STOP THE TRAFFIK a UN.GIFT.

Viac informácií o kampani a problematike obchodovania s ľuďmi nájdete na stránke www.obchodsludmi.sk.