Katolícka charita oslavuje 15. výročie vzniku projektu Adopcia na diaľku® | Slovenská katolícka charita


Katolícka charita oslavuje 15. výročie vzniku projektu Adopcia na diaľku®

pridal: wp-dev | dátum: 23. septembra 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) oslavuje 15. výročie vzniku projektu Adopcia na diaľku®. Vďaka Slovákom, ktorí sú ochotní pomôcť podporila už vyše 2740 detí, ktoré získali vzdelanie a možnosť rozvíjať ďalej svoj potenciál v Indii, Albánsku, Haiti a vo Vietname. Pri príležitosti návštevy troch indických biskupov a sestry Marie Goretti Quadros, generálnej predstavenej a koordinátorky projektu Adopcia na diaľku v Indii na Slovensku, o tom dnes informovali novinárov predstavitelia charity.

Projekt Adopcia na diaľku® je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Ide o deti z najchudobnejších rodín, ktoré by inak boli nútené pracovať, aby pomohli zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do programu, sa stáva adoptívnym rodičom, a ďalej môže sledovať rast „svojho“ dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných mesačných alebo ročných príspevkoch na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené.

Na stretnutí sa zúčastnil aj spišský biskup a prezident SKCH Mons. Štefan Sečka, emeritný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč, ktorý je dlhoročným prispievateľom projektu Adopcia na diaľku® vo viacerých krajinách, generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák i spolupracovník SKCH Mardoché Alaine, ktorý v úlohe projektového asistenta pomáha pri realizácii projektov SKCH z darov slovenských dobrodincov a koordinátorka projektu obnovy po zemetrasení na Haiti Evy Zelinovej.

SKCH založila projekt Adopcia na diaľku® pre Indiu na podnet sestry Marie Goretti Quadros, generálnej predstavenej Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov (SRA). Tá sa snažila v tom čase v Európe získať čo najviac partnerov pre pomoc chudobným deťom v štáte Karnataka, ktoré by inak bez pomoci dobrodincov nemali šancu získať vzdelanie. Charita tak v roku 1996 začala spoluprácu s prvým centrom a pribúdali ďalšie. V súčasnosti Slováci podporujú deti v ôsmich centrách v štáte Karnataka.

Podobne pomoc pre chudobné deti hľadala aj slovenská sestra Magda Cerovská, ktorá už dvadsať rokov pôsobí ako misionárka v Albánsku. V krajine charita od roku 2005 rozšírila svoj projekt adopcií o saleziánske centrum v prímorskej osade Tale-Bregdet. Tento rok pridala charita do neho ďalšie dve krajiny – Haiti, ktoré postihlo pred rokom a pol ničivé zemetrasenie a Vietnam, kde mnohé oblasti krajiny trápi veľká chudoba a sociálne problémy, na ktoré doplácajú najviac deti.

K 15. výročiu projektu charita pripravila aj putovnú výstavu s názvom Nádej pre Indiu, ktorú počas tohto roka navštívila už niekoľko miest na celom Slovensku. Predstavuje 46 fotografií z Indie, spolu s komentármi a informačnými textami, ktoré zobrazujú prepojenie medzi darcami zo Slovenska a konkrétnymi deťmi z Indie, ktoré slovenskí adoptívni rodičia podporujú. Fotografie vznikli pri návšteve zástupcov charity v sociálnych centrách v Indii. Bližšie informácie o nej i činnosti charity je možné nájsť na ww.charita.sk

zdroj: www.tkkbs.sk