Katolícka charita štartuje 9. ročník zbierky školských pomôcok | Slovenská katolícka charita


Katolícka charita štartuje 9. ročník zbierky školských pomôcok

pridal: charita | dátum: 1. júna 2018 | kategória: sociálne

Bratislava, 1. jún 2018. Slovenská katolícka charita dnes spúšťa tradičnú zbierku školských pomôcok. Minulý rok sa podarilo vyzbierať viac ako 13 000 kusov školských pomôcok. Tento rok sa do zbierky zapoja aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18.

„Medzinárodný deň detí spája Slovenská katolícka charita už 9. rok so štartom celoslovenskej zbierky školských pomôcok. Tá pomôže rodinám zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domov na Slovensku. Keďže jedným z našich cieľov je uľahčovať prístup detí ku vzdelaniu, táto aktivita je  konkrétnym pozvaním pomôcť svojim nadbytkom, ktorý je pre iných prostriedkom k jednoduchšiemu štúdiu,“ hovorí PR manažérka Slovenskej katolíckej charity Sylvia Hamadejová.

Nepoužité, no stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať do niektorého z vyše 40-tich zberných miest na Slovensku (ich zoznam nájdete tu). Výber adresátov pomoci je ponechaný na konkrétne arcidiecézne a diecézne charity. V mnohých prípadoch ide o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Zbierka trvá do 31. augusta 2018.

Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18. Cieľom zbierky je, aby žiadne dieťa nemalo v škole menšie šance len preto, že jeho rodina mu potrebné školské pomôcky nedokáže zabezpečiť.  Verím, že zapojenie sa tisícok mladých ľudí do tejto zmysluplnej zbierky nás k tomu skokovo priblíži. Predpokladáme, že pomôcky vyzbierané  na P18 pomôžu deťom práve z východného Slovenska,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

Keďže zbierka je jednou z mnohých aktivít Slovenskej katolíckej charity, verejnosť sa bude môcť dozvedieť o ich širokej škále počas Národného týždňa charity (10. – 16. júna 2018). Touto iniciatívou chce Charita pozvať Slovákov do dialógu s ľuďmi, ktorí podávajú pomocnú ruku núdznym na perifériách. Viac na www.charita.sk