Každý človek si zaslúži prežiť dôstojnú starobu | Slovenská katolícka charita


Každý človek si zaslúži prežiť dôstojnú starobu

pridal: charita | dátum: 1. decembra 2019 | kategória: Zbierka

Slovensko bude mať v roku 2020 viac než milión ľudí vo veku nad 65 rokov a je jasné, že starostlivosť o seniorov bude čoraz väčším sociálnym balvanom, ktorý už teraz nevládzeme pred sebou tlačiť. Každý človek, ktorý vytvoril nejaké hodnoty, si zaslúži, aby mohol prežiť dôstojnú starobu v spoločnosti. V spoločnosti, ktorá si ho bude vážiť a nie vnímať ako otlak a na tento fakt sa snažíme poukázať aj v Slovenskej katolíckej charite práve prostredníctvom adventnej kampane Charitné Vianoce.   

Tohtoročná adventná kampaň je venovaná seniorom a charitným zariadeniam na Slovensku. Oficiálne ju odštartujeme v 1. adventnú nedeľu a potrvá až do 31. decembra. Prebiehať bude prostredníctvom adventných kalendárov, ktorých kúpou prispievate na charitné Vianoce pre seniorov, ale aj na sociálnych sieťach.

Adventné kalendáre

Zamestnanci Slovenskej katolíckej charity vyjdú v decembri aj do ulíc, aby zaangažovali do kampane všetky vekové kategórie. Prostredníctvom adventného kalendára sa bude môcť široká verejnosť zapojiť do 4 úloh, ktoré budú spojené s jednotlivými adventnými týždňami a svojou troškou prispieť na charitu a spríjemniť starkým vianočné obdobie.

Sociálne siete

V 1. adventnú nedeľu odvysielame na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity video s výzvou:

  1. ZDIEĽAJ fotku so svojím starým rodičom
  2. OZNAČ ju #charitnevianoce na Facebooku a Instagrame
  3. NOMINUJ 3 známych

Do výzvy sa zapojili aj známi influenceri Martin Ondruš (@mato.ondrus) a Kristína Suchánková (@thetolerantcook). Cieľom výzvy na sociálnych sieťach je predovšetkým upovedomiť širokú verejnosť na potrebu dôstojnej staroby pre seniorov na Slovensku.  Kampaň môžete podporiť aj príspevkom na číslo účtu: SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol: 2266. Viac informácií o celej kampani nájdete na www.charitnevianoce.sk

Výťažok z celej kampane Charitné Vianoce bude použitý na potreby seniorov v našich charitných zariadeniach po Slovensku. Pozývame Vás myslieť najmä počas adventného obdobia na všetkých tých, ktorí si zaslúžia dôstojnú starobu. Váš dar im pomôže prežiť Vianoce naplno. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

https://www.facebook.com/CaritasSlovakia/
https://www.instagram.com/caritas_slovakia/
Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=1fh__6ny6dU