KBS vyhlásila zbierku na pomoc ľudom v núdzi na Blízkom východe | Slovenská katolícka charita


KBS vyhlásila zbierku na pomoc ľudom v núdzi na Blízkom východe

pridal: charita | dátum: 19. marca 2021 | kategória: Humanitárna pomoc

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľudom v núdzi v regióne Blízkeho východu. Na dôležitosť našej pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorí v týchto krajinách trpia, poukazuje nedávna návšteva pápeža Františka v Iraku i 10. výročie začiatku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v Sýrii, ktoré si v týchto dňoch pripomíname.

Zbierka bola naplánovaná počas bohoslužieb na 5. pôstnu nedeľu, ktorá je tento rok 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151, uvádza stránka utecenci.kbs.sk, kde je možné nájsť bližšie informácie o zbierke.

„Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami ich viery. Návšteva pápeža Františka bola pre miestnych kresťanov ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete. A preto mi dovoľte pozvať všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorú organizujeme na piatu pôstnu nedeľu,” pozýva predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Prejavme náš záujem o pomoc a podporu, ktorá našim bratom a sestrám na Blízkom východe umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. Podporme, každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi partnermi,” uviedol arcibiskup Zvolenský.

,,Slovenská katolícka charita pôsobí v Sýrii, kde panujú nepokoje už 10 rokov, od roku 2017; a podarilo sa jej dokončiť 8 projektov a ďalších 5 momentálne realizuje vďaka pomoci Konferencie biskupov Slovenska. Týmito projektami chce Charita stáť nablízku, a tak napĺňať opakované výzvy pápeža Františka. Cieľom charitnej humanitárnej pomoci je, aby ľudia mohli žiť dôstojne nielen v krajinách ako je Sýria, ale aj v Iraku, Libanone a Afganistane, ktoré stále trpia dôsledkami vojnových konfliktov, “ uviedol generálny sekretár SKCH Erich Hulman.

„Vďaka slovenským veriacim sme od roku 2015 spolu s našimi lokálnymi partnermi pomohli vyše 60-tisíc ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za vyše 1,2 milióna eur,” vraví Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity. Dodal, že bližšie informácie o realizovaných projektoch je možné nájsť na stránke utecenci.kbs.sk