Keď deti musia zobrať osud do vlastných rúk | Slovenská katolícka charita


Keď deti musia zobrať osud do vlastných rúk

pridal: charita | dátum: 24. mája 2019 | kategória: Adopcia na diaľku®

V Ugande je bežné, že dieťa  je už od skorého veku odkázané samé na seba. Príčinou býva najmä smrť rodičov kvôli vírusu HIV. Nefunguje tu systém detských domovov. Keď sa nemá o dieťa kto postarať, tak zasadne kmeňová rada, ktorá mu určí opatrovníka. Najčastejšie sú to vzdialení príbuzní s vlastnými rodinami. Stáva sa, že toto riešenie nie je ideálne. Dieťa je často odstrkované do úzadia, pretože jeho pestúni uprednostňujú svoje vlastné deti.

Podobný osud postihol aj Mathewa, ktorému v 12-tich rokoch zomreli obaja rodičia. Nemal nikoho z rodiny, kto by sa o neho postaral. Nakoniec sa ho ujali susedia, ktorí sami nemali ani na stravu. Mathew preto musel odísť zo školy, napriek tomu, že v nej mal veľmi dobré výsledky, a začať pracovať ako nosič na stavbách.  Toto povolanie vykonával štyri roky, avšak jeho príjem nebol tak vysoký, aby si vedel našetriť na školské poplatky. Prednedávnom bol zapojený do nášho projektu Adopcia na diaľku® a mohol sa vrátiť do školy. Má v pláne dokončiť si základnú školu, a potom nastúpiť na učňovský kurz. Chcel by sa vyučiť za rezbára, keďže ho baví práca s drevom. Koordinátorka z centra HIA sa o ňom vyjadrila nasledovne:  „Je to veľmi zrelý mladý muž, ktorého ambície zapadli prachom po smrti otca. Ale veríme tomu, že teraz dostane ďalšiu šancu.“

Mathewa  čaká neľahká úloha, musí v krátkom čase dohnať to, čo za štyri roky zameškal. Veríme však, že všetko zvládne a raz budú ľudia spokojní s jeho rezbárskymi výtvormi.

Zmeniť osud dieťaťu v Ugande môžete aj VY