Keď sa stretne láska s odvahou, Pán koná zázraky | Slovenská katolícka charita


Keď sa stretne láska s odvahou, Pán koná zázraky

pridal: wp-dev | dátum: 3. novembra 2016 | kategória: Aktuality

Prinášame vám správu od Mons. Yousif Thomas Mirkis, arcibiskupa Chaldejskej katolíckej cirkvi Kirkúku a Sulejmanie, ktorý je zodpovedný aj za program podpory univerzitných študentov, ktorí utiekli pred ISIS z Mosulu a momentálne študujú na univerzite v Kirkúku.

Študentov podporuje vďaka štedrosti darcov zo Slovenska aj SKCH a KBS. Manažér humanitárnych a rozvojových projektov SKCH, Hugo Gloss, sa s arcibiskupom Mirkisom stretol počas svojej monitorovacej návštevy projektov SKCH v irackom Kurdistane a poslal nám príbeh zázračnej záchrany študentiek, ktorých domy boli prepadnuté militantami z ISIS prerozprávaný Mons. Mirkisom.

V noci zo štvrtka na piatok, 20.-21. októbra, sa skupina džihádistov z ISIS pokúsila vstúpiť do oficiálnej budovy radnice v Kirkuku. Keď nedokázali preraziť odpor, ktorému čelili, snažili sa uniknúť streľbe bezpečnostných síl. Pred streľbou sa stiahli do domov prenajatých chaldejským biskupom pre prisťahovaných študentov po invázii ISIS.

Títo študenti sú všetkých vyznaní: kresťania, moslimovia, jezídi a mandejci. V súčasnej dobe je ich viac ako 500. V časti, do ktorej v tú noc džihádisti utiekli, sa nachádzalo 71 študentiek. Väčšina z nich bola na začiatku svojho akademického roka a bol za nich zodpovední pán Imad Matti. Pán Matti nám detailne hovorí čo sa stalo. Mladé dievčatá prišli na to, že džihádisti do ich domu vtrhli o tretej ráno tak, že preliezli múr a do záhrady vošli s krikom “Alahu Akkbar”.

Niektorým študentkám sa ich podarilo nafotiť a zistili, že neboli len ozbrojení, ale tiež opásaní pásmi s výbušninami. Študentky bývali v piatich rôznych domoch a podarilo sa im skontaktovať s p. Mattim, ktorý im prikázal, aby sa zakryli posteľnou bielizňou a schovali pod postele (ako vidíte na fotke, ich postele sú nízke a príslušníci ISIS nevedeli, že v dome niekto je, preto ich ani aktívne nehľadali – pozn. prekladateľa). Bezpečnostné sily si boli vedomé vážnosti danej situácie, preto sa snažili čo najrýchlejšie zmobilizovať. Niektoré dievčatá museli počkať na svoju záchranu takmer celý deň. Počas tej doby prebiehala neutíchajúca streľba z oboch strán bez toho, aby sa džihádisti vzdali. Z toho dôvodu bol prijatý plán, aby sa podarilo zachrániť 14 študentiek ubytovaných v prvom dome. Bezpečnostným silám sa podarilo ich zachrániť aj napriek neustávajúcej paľbe počas celej operácie.

O 2 hodine ráno sa začala ďalšia operácia na záchranu ďalších 7 študentiek z druhého domu. Práve tento dom bol najrizikovejším, pretože štyria zranení teroristi boli vo vnútri domu kde jedli a pili, zatiaľ čo študentky boli schované pod ich posteľami. Títo teroristi boli zaslepení Pánom, pretože sa im nepodarilo nájsť ani jednu z nich. Preto som musel prijať riziko a požiadať ich, aby vyšli zo svojho úkrytu a počas paľby bezpečnostných zložiek na odvrátenie pozornosti džihádistov z ISIS, dievčatá bežali smerom k stene v zadnej časti záhrady domu a následne za pomoci policajtov preliezli záhradný múr.

Celkom 9 príslušníkov pohotovostných síl preukázalo mimoriadnu odvahu a statočnosť. Boli pripravení dať svoje životy, aby zachránili všetky dievčatá. Bola tma a aj napriek intenzívnej streľbe bolo zachránených všetkých 7 študentiek. Záchranná operácia o skupinu dievčat v treťom dome sa konala o 5 ráno v sobotu. Vďaka “SWAT” síl zo Sulejmánie, (SWAT je skratka „Special Weapons and Tactics“ a ide o policajné jednotky podobné ako je Pohotovostný útvar PZ SR – pozn. prekladateľa) ktorých misia je boj proti terorizmu sa podarilo zachrániť zvyšných 30 študentiek v poslednom dome a eliminovať aj zvyšných útočníkov z ISIS.

Musím sa priznať, že som obdivoval odvahu a odhodlanie dievčat, pretože ostali pokojné a dôkladne nasledovali všetky príkazy a pokyny, ktoré dostali počas týchto operácií. Mobilný telefón zohral obrovskú úlohu v úspechu tohto zásahu.

Sedem študentiek zostalo pod svojimi posteľami až 18 hodín bez pohybu a bez toho, aby bola odhalená ich prítomnosť. Po oslobodení boli prevezené do Erbilu, kde sa zotavujú a upokojujú svoje rodiny.

Veríme, že budú pokračovať v štúdiu s ešte väčšou motiváciou ako inokedy. S pomocou Arcidiecézy Chaldejskej katolíckej cirkvi v Kirkuku a Sulejmanii, ktorá sa rozhodla financovať ich štúdium aj cez všetky ťažkosti a výzvy, ktorým čelíme. Ďakujme Bohu za túto milosť a zázraky. Tiež sme sa modlili za všetkých mučeníkov, ranených a obete ako aj za všetkých tých, ktorí utrpeli škody a straty.

23.októbra 2016

Mons. Yousif Thomas Mirkis, arcibiskup Kirkuku a Sulejmanie

Prinášame Vám správu od Mons. Yousif Thomas Mirkis, arcibiskupa Chaldejskej katolíckej cirkvi Kirkúku a Sulejmanie, ktorý je zodpovedný aj za program podpory univerzitných študentov, ktorí utiekli pred ISIS z Mosulu a momentálne študujú na univerzite v Kirkúku.

Študentov podporuje vďaka štedrosti darcov zo Slovenska aj SKCH a KBS. Manažér humanitárnych a rozvojových projektov SKCH, Hugo Gloss, sa s arcibiskupom Mirkisom stretol počas svojej monitorovacej návštevy projektov SKCH v irackom Kurdistane a poslal nám príbeh zázračnej záchrany študentiek, ktorých domy boli prepadnuté militantami z ISIS prerozprávaný Mons. Mirkisom.

V noci zo štvrtka na piatok, 20.-21. októbra, sa skupina džihádistov z ISIS pokúsila vstúpiť do oficiálnej budovy radnice v Kirkuku. Keď nedokázali preraziť odpor, ktorému čelili, snažili sa uniknúť streľbe bezpečnostných síl. Pred streľbou sa stiahli do domov prenajatých chaldejským biskupom pre prisťahovaných študentov po invázii ISIS.

Títo študenti sú všetkých vyznaní: kresťania, moslimovia, jezídi a mandejci. V súčasnej dobe je ich viac ako 500. V časti, do ktorej v tú noc džihádisti utiekli, sa nachádzalo 71 študentiek. Väčšina z nich bola na začiatku svojho akademického roka a bol za nich zodpovední pán Imad Matti. Pán Matti nám detailne hovorí čo sa stalo: Mladé dievčatá prišli na to, že džihádisti do ich domu vtrhli o tretej ráno tak, že preliezli múr a do záhrady vošli s krikom “Alahu Akkbar”.

Niektorým študentkám sa ich podarilo nafotiť a zistili, že neboli len ozbrojení, ale tiež opásaní pásmi s výbušninami. Študentky bývali v piatich rôznych domoch a podarilo sa im skontaktovať s p. Mattim, ktorý im prikázal, aby sa zakryli posteľnou bielizňou a schovali pod postele (ako vidíte na fotke, ich postele sú nízke a príslušníci ISIS nevedeli, že v dome niekto je, preto ich ani aktívne nehľadali – pozn. prekladateľa). Bezpečnostné sily si boli vedomé vážnosti danej situácie, preto sa snažili čo najrýchlejšie zmobilizovať. Niektoré dievčatá museli počkať na svoju záchranu takmer celý deň. Počas tej doby prebiehala neutíchajúca streľba z oboch strán bez toho, aby sa džihádisti vzdali. Z toho dôvodu bol prijatý plán, aby sa podarilo zachrániť 14 študentiek ubytovaných v prvom dome. Bezpečnostným silám sa podarilo ich zachrániť aj napriek neustávajúcej paľbe počas celej operácie.

O 2 hodine ráno sa začala ďalšia operácia na záchranu ďalších 7 študentiek z druhého domu. Práve tento dom bol najrizikovejším, pretože štyria zranení teroristi boli vo vnútri domu kde jedli a pili, zatiaľ čo študentky boli schované pod ich posteľami. Títo teroristi boli zaslepení Pánom, pretože sa im nepodarilo nájsť ani jednu z nich. Preto som musel prijať riziko a požiadať ich, aby vyšli zo svojho úkrytu a počas paľby bezpečnostných zložiek na odvrátenie pozornosti džihádistov z ISIS, dievčatá bežali smerom k stene v zadnej časti záhrady domu a následne za pomoci policajtov preliezli záhradný múr.

Celkom 9 príslušníkov pohotovostných síl preukázalo mimoriadnu odvahu a statočnosť. Boli pripravení dať svoje životy, aby zachránili všetky dievčatá. Bola tma a aj napriek intenzívnej streľbe bolo zachránených všetkých 7 študentiek. Záchranná operácia o skupinu dievčat v treťom dome sa konala o 5 ráno v sobotu. Vďaka “SWAT” síl zo Sulejmánie, (SWAT je skratka „Special Weapons and Tactics“ a ide o policajné jednotky podobné ako je Pohotovostný útvar PZ SR – pozn. prekladateľa) ktorých misia je boj proti terorizmu sa podarilo zachrániť zvyšných 30 študentiek v poslednom dome a eliminovať aj zvyšných útočníkov z ISIS.

Musím sa priznať, že som obdivoval odvahu a odhodlanie dievčat, pretože ostali pokojné a dôkladne nasledovali všetky príkazy a pokyny, ktoré dostali počas týchto operácií. Mobilný telefón zohral obrovskú úlohu v úspechu tohto zásahu.

Sedem študentiek zostalo pod svojimi posteľami až 18 hodín bez pohybu a bez toho, aby bola odhalená ich prítomnosť. Po oslobodení boli prevezené do Erbilu, kde sa zotavujú a upokojujú svoje rodiny.

Veríme, že budú pokračovať v štúdiu s ešte väčšou motiváciou ako inokedy. S pomocou Arcidiecézy Chaldejskej katolíckej cirkvi v Kirkuku a Sulejmanii, ktorá sa rozhodla financovať ich štúdium aj cez všetky ťažkosti a výzvy, ktorým čelíme. Ďakujme Bohu za túto milosť a zázraky. Tiež sme sa modlili za všetkých mučeníkov, ranených a obete ako aj za všetkých tých, ktorí utrpeli škody a straty.

23.októbra 2016
Mons. Yousif Thomas Mirkis, arcibiskup Kirkuku a Sulejmanie