Keď zomrie človek na následky moderného otroctva | Slovenská katolícka charita


Keď zomrie človek na následky moderného otroctva

pridal: charita | dátum: 6. februára 2018 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Dnes si ceníme slobodu veľmi vysoko. No i napriek tomu je na svete viac ako 45 miliónov obetí obchodovania s ľuďmi. 8. februára si pripomíname skutočnosť, aby sme neostávali ľahostajní voči tomu, keď sa z človeka stáva biznis. Obete obchodovania sú zväčša sociálne znevýhodnení ľudia, ktorých zneužívajú na nútenú prácu, žobranie, prostitúciu, domáce otroctvo či nútené sobáše. Medzinárodný deň modlitieb za tieto obete určil v roku 2015 pápež František na deň liturgickej spomienky na svätú Bakhitu – ženu zo Sudánu, ktorá sama prešla búrlivou cestou temnoty otroctva. Výnimočnosť modlitbového stretnutia v kostole Milosrdných bratov v Bratislave umocnia relikvia a ikona svätej Bakhity napísaná špeciálne pre túto príležitosť.

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi je iniciatívou Slovenskej katolíckej charity a už od roku 2008 podáva pomocnú ruku obetiam pri reintegrácii a zároveň zvyšuje povedomie o tejto problematike. Pomáha im vytvárať si priestor a dostatočný čas na uzdravenie, dáva im šancu prebudovať nanovo ich životy a rozhodnúť sa, ako ďalej.

„Moderné otroctvo je neakceptovateľné. Nemôžeme nechať núdznych, ktorých iní zneužívajú v neľudských podmienkach, bez povšimnutia a pomoci,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Od začiatku projektu spoznala Charita desiatky ťažkých osudov konkrétnych ľudí. Na následky zneužívania na nútenú prácu v neľudských podmienkach zomrel pred dvoma rokmi jeden z nich. „Ivan bol prvým klientom, ktorého som spoznala v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Zomrel 7. februára 2016 – v predvečer Medzinárodného dňa modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi… S Ivanom sme par týždňov pred jeho smrťou natočili krátky film so  svedectvom o prežitom utrpení,“ hovorí Anna Bartošová, koordinátorka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Spomínaný film je tento rok nominovaný na cenu Marsh awards for community activism in combatting slavery britskou organizáciou Unchosen. Tá používa kinematografiu na zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto téme. Výsledky nominácií budú oficiálne vyhlásené 1. marca 2018 v Bristole.

Z Bratislavy sa modlitbové stretnutie rozšírilo do iných miest Slovenska. Tento rok sa bude konať aj v Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, farnostiach Zakamenné a Dudince, Rimavskej Sobote, Humennom, Trnave, Beckove a Pezinku. Bližšie informácie o mieste a čase konania modlitebných stretnutí nájdete na www.obchodsludmi.sk.