Klimatická spravodlivosť je v našich rukách | Slovenská katolícka charita


Klimatická spravodlivosť je v našich rukách

pridal: wp-dev | dátum: 5. októbra 2010 | kategória: Aktuality

V rámci dvojročného vzdelávacieho projektu Klimatické zmeny sme na základe minuloročnej spolupráce so štátnymi či cirkevnými základnými a strednými školami pripravili pre pedagógov semináre zamerané na oblasť rozvojového vzdelávania a klimatickej spravodlivosti. Semináre sa uskutočnia v troch mestách na Slovensku: 6.10. v Nitre, 7.10. v Žiline a 8.10. v Prešove. Miesta boli stanovené s ohľadom na regióny, v ktorých sa školy prihlásené do projektu nachádzajú, aby bola ich dostupnosť čo najlepšia.

Program všetkých seminárov:

9:30 prezentácia účastníkov semináru

9:45 úvodný blok s prezentáciou všeobecnej problematiky rozvojového vzdelávania

10:45 krátka prestávka

11:00 druhý blok zameraný na tému klimatických zmien

12:00 obed

13:15 tretí blok (oboznámenie sa s používanými materiálmi)

14:30 ukončenie semináru

Na seminári budú distribuované materiály, s ktorými budú môcť pedagógova pracovať na vyučovaní: všeobecný prehľad o projekte, toolkit, pracovné listy, plagáty, DVD s krátkym animovaným filmom a powerpointovou prezentáciou, pracovné listy na triedny workshop a propagačné materiály ako pohľadnice a knižné záložky, získajú žiaci po absolvovaní workshopu.

Otázky k projektu, možnosti zapojiť sa smerujte na Slovenskú katolícku charitu, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, tel.: 02 5443 1506, office@charita.sk. Postupne tu najdete aj podporné materiály. Projekt Klimatické zmeny (2010-2012) je realizovaný za finančnej podpory EU a účasti SlovakAid. Partnerom projektu je Karitas Slovenija.