Klimatické zmeny znemožňujú rozvoj najchudobnejších | Slovenská katolícka charita


Klimatické zmeny znemožňujú rozvoj najchudobnejších

pridal: wp-dev | dátum: 31. januára 2011 | kategória: Aktuality

Pre globálne otepľovanie a rozpadávajúce sa poľnohospodárstvo bude trpieť v subsaharskej Afrike hladom o 600 miliónov ľudí viac.


BRATISLAVA 30. januára (WEBNOVINY) – Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Slovenia sa snaží o klimatickú spravodlivosť a vyzýva k spoluzodpovednosti aj cez projekt „Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na subsaharskú Afriku“. Cieľom projektu je informovať verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi, upriamiť pozornosť ľudí na rozvojové otázky a vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v Afrike. Práve tam musia najchudobnejšie skupiny obyvateľstva čoraz častejšie čeliť opakujúcim sa vlnám horúčav, sucha a zmenám dažďových cyklov, dôsledkom ktorých sú aj nízke úrody, šírenie nákazlivých chorôb, nedostatok pitnej vody a pod. Aj následkom globálneho otepľovania a rozpadávajúceho sa poľnohospodárstva bude trpieť v subsaharskej Afrike hladom o 600 miliónov ľudí viac, ďalších 400 miliónov ľudí bude bojovať s maláriou a 200 miliónov obyvateľov pocíti následky záplav, uvádza sa v podkladoch projektu.

Záujem slovenskej verejnosti o túto problematiku chcú organizátori projektu získať sériou ôsmich výstav fotografií a informačnými materiálmi. Výstava už bola v Bratislave a v priebehu roka ju uvidia návštevníci obchodných centier v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach, informoval agentúru SITA koordinátor projektu Marián Kolenčík.

Zároveň Slovenská katolícka charita pripravila špeciálne informačné materiály, vlani usporiadala odborné workshopy pre základné školy a v tomto roku plánuje pokračovať v tejto iniciatíve so zameraním na stredné školy. Súčasťou projektových materiálov je aj krátky film o klimatických zmenách a chudobe, didaktická hra a sprievodca pre učiteľov. Materiály boli distribuované do 110 základných škôl, doplnil Kolenčík. Do spolupráce sa zapojili aj skautské oddiely po celom Slovensku a tiež mnohé oblastné centrá mládežníckej organizácie eRko. Materiály sú k dispozícii aj ostatným mimovládnym organizáciám.

Súčasťou projektu je aj Medzinárodná vedecká konferencia o rozvoji a klimatických zmenách, ktorá je naplánovaná na rok 2012. Cieľom všetkých týchto aktivít je, aby „spoločnosť na Slovensku podporila rozvojovú pomoc nie z povinnosti, ale s vedomím zodpovednosti, ktorá vychádza z poznania a uvedomovania si vzájomnej závislosti medzi rozvojovými krajinami a krajinami EU vrátane Slovenska,“ zdôraznil Kolenčík.

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov SKCH a Caritas Slovenia.

Autor: SITA