Konferencia o dopadoch zmeny klímy už tento štvrtok | Slovenská katolícka charita


Konferencia o dopadoch zmeny klímy už tento štvrtok

pridal: wp-dev | dátum: 5. novembra 2012 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s PdF a PriF UK v Bratislave pozýva všetkých, ktorým nie je budúcnosť našej planéty – v súvislosti s globálnym otepľovaním a dosahmi zmeny klímy na obyvateľstvo ľahostajná, na Medzinárodnú vedeckú konferenciu: „Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty”, ktorá prebehne pod záštitou MZV SR už tento týzdeň – 8. novembra (v SÚZA na Drotárskej ceste v Bratislave).

Na úvod konferencie odznejú príhovory:

generálneho sekretára SKCH: Radovana Gumuláka; dekanky PdF UK: prof. Alice Vančovej; dekana PriF UK: doc. Milana Triznu; slovinského veľvyslanca na Slovensku: Stanislava Vidoviča; riaditeľa ORPO (MZV SR) Petra Hulényiho, ako aj biskupa Paula Ouedraogo (prezidenta Charity Burkina Faso).

V rámci programu si budú budú môcť účastníci a účastníčky vypočuť príspevky v 5 sekciách/panelových diskusiách:

1. Dosah zmeny klímy na obyvateľstvo v rozvojových krajinách (dopad na rozvojové projekty v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva, školstva atď.) (doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD. – odborný garant); 2. Dosah zmeny klímy na obyvateľstvo Európy (vrátane Slovenska) (prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. – odborný garant); 3. Nové trendy vo výskume klímy a klimatických zmien (RNDr. Pavel Šťastný, CSc. – odborný garant); 4. Vplyv zmeny klímy na politiky štátov a migráciu obyvateľstva/národov (Dr. Sándor Szalai – odborný garant); 5. Zmena klímy ako téma v rámci rozvojového vzdelávania (PhDr. RNDr. Božena Baluchová, PhD. – odborná garantka).

Konferencia je jednou zo záverečných aktivít trojročného projektu rozvojového vzdelávania „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“, ktorý realizuje SKCH v spolupráci s Karitas Slovenia. Je financovaný zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov Karitas Slovenia a SKCH.

Viac o zameraní, ako aj programe konferencie (a možnostiach osobnej účasti) nájdete na našej stránke: www.charita.sk