Konferencia v Amsterdame na tému Obchodovanie s ľuďmi privítala odborníkov aj zo Slovenska | Slovenská katolícka charita


Konferencia v Amsterdame na tému Obchodovanie s ľuďmi privítala odborníkov aj zo Slovenska

pridal: wp-dev | dátum: 21. januára 2016 | kategória: Aktuality

Počas 18. – 19. januára 2016 sa v holandskom Amsterdame uskutočnila dvojdňová konferencia venovaná projektu Teamwork ako posilnenia multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR”) ako participujúceho subjektu, ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a pracovníčka Slovenskej katolíckej charity. Počas prvého dňa predstavil holandský minister manuál zameraný na príklady dobrej praxe v odhaľovaní a identifikovaní obchodovania s ľuďmi. Druhý deň konferencie otvorila riaditeľka IC MV SR Martina Pussová príhovorom, v ktorom ocenila spoluprácu s Holandským kráľovstvom.
Slovenskí hostia sa počas druhého dňa zúčastnili workshopu na tému „Zvyšovania povedomia a školenie zamerané na odhaľovanie a identifikovanie obetí obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania” a workshopu „Transnárodný referenčný systém pre obete obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania.”
Zapojenie Slovenska do projektu Teamwork a jeho aktívna účasť na stretnutí v Amsterdame v rámci prezentácie riaditeľky IC MV SR, rovnako aj začlenenie nášho štátu do prípravného výboru a aktívna príprava pred a počas konferencie, boli vysoko ocenené Holandským kráľovstvom.