Koniec chudoby v Európe | Slovenská katolícka charita


Koniec chudoby v Európe

pridal: charita | dátum: 15. apríla 2016 | kategória: Aktuality

Caritas Europa predstavila v rámci programu Caritas Cares súhrnnú správu End Poverty in Europe („Koniec chudoby v Európe“).
Publikácia prináša objektívny pohľad na konkrétne dôvody chudoby, nerovnosti a sociálneho vylúčenia, ktoré prevládajú v európskej spoločnosti a popisuje odporúčania, ako ich jasnejšie pomenovať.
Brožúra opisuje hlavné rizikové skupiny ľudí, ktorých ohrozuje chudoba a sociálne vylúčenie, a ktoré vyžadujú čo najrýchlejšie politické kroky. Jej dôležitou súčasťou sú aj údaje o sociálnej situácii v 22 európskych štátoch vrátane Slovenska.
Stretnutia Caritas Europa v Hágu sa zúčastnil aj generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Viac informácií sa dozviete na www.caritascares.eu

Kompetná brožúra v anglickom origináli je dostupná tu.