Kresťanom na Blízkom východe pomáha SKCH ostať vo svojej domovine, kolíske kresťanstva | Slovenská katolícka charita


Kresťanom na Blízkom východe pomáha SKCH ostať vo svojej domovine, kolíske kresťanstva

pridal: wp-dev | dátum: 22. júla 2015 | kategória: Aktuality

Foto: Anton Frič

Kurdistan sa v súčasnosti stal útočiskom pre väčšinu irackých kresťanov, ktorých rodné mestá sú v rukách Islamského štátu. Slovenská katolícka charita (“SKCH”) zisťovala priamo medzi vysídlenými kresťanmi ich aktuálne potreby.
Začiatkom júla 2015 sa pracovníčka SKCH Anna Bartošová a fotograf Anton Frič vrátili z dvojtýždňovej monitorovacej cesty po irackom Kurdistane. Hlavným účelom návštevy bolo pripraviť projekty, ktoré podporí Konferencia biskupov Slovenska (“KBS”) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.
KBS vyhlásila zbierku na pomoc kresťanským utečencom na Blízkom východe v poslednú marcovú nedeľu tohto roku. Biskupi Slovenska sa rozhodli spoločne s SKCH podporiť z vyzbieraných peňazí viacero projektov v Iraku, Jordánsku a Libanone. Na projektoch v Jordánsku a Libanone spolupracuje slovenská charita s partnerskými organizáciami Caritas Libanon a Caritas Jordánsko. V irackom Kurdistane nadviazala partnerstvo s Chaldejskými katolíckymi arcidiecézami a ich farnosťami v mestách Erbil, Kirkuk a Sulimanyia.

Počas pracovnej monitorovacej cesty navštívili pracovníčka SKCH a fotograf Frič spomínané mestá a rovnako aj viac ako desiatku utečeneckých táborov. Navrhované projekty sú zamerané na zlepšenie situácie kresťanských presídlencov a zachovanie kresťanstva v Iraku.
Prvé kresťanské spoločenstvá v Iraku vznikli vďaka pôsobeniu učeníkov Sv. Tomáša a sv. Pavla v prvom storočí po Kristovi. Žiaľ, súčasná situácia spôsobuje postupný zániku kresťanstva v Iraku. Hlavným cieľom iniciatívy KBS a SKCH preto je to, aby kresťania zostali vo svojej irackej domovine, dokázali tam dlhodobo a dôstojne žiť a tak neboli nútení opúšťať svoju krajinu. Podľa Chaldejskej katolíckej Cirki je na zachovanie kresťanstva v Iraku nevyhnutné podchytiť najmä najmladšiu generáciu kresťanov.
Kresťanské farnosti v Kurdistane sú slabo rozvinuté a preto vzniká potreba vybudovať miesta, slúžiace na stretávanie miestnej komunity, prácu s mládežou a pastoráciu. Pomoc zo Slovenska bude zameraná najmä na vzdelávacie a formačné projekty – detské jasle, škôlky a pastoračné centrá.

Podporiť utečencov na Blízkom východe a Slovensku môžete zaslaním peňažného daru na číslo účtu 2945463097 / 1100,
variabilný symbol 229 pre utečencov v zahraničí (na Blízkom východe)
a
variabilný symbol 230 pre utečencov na Slovensku a ich integrácia